Tack till alla som svarade på ZeroMissions kundenkät!

December 13, 2018

 

Som en del av vårt förbättringsarbete skickar ZeroMission årligen ut en enkät till våra kunder. I den ställer vi ett antal frågor som på olika sätt gör att vi kan utvärdera i vilken utsträckningen vi har leverera våra tjänster utifrån den kvalitetsnivå vi själva har ambition att efterleva.  Årets kundenkät, den åttonde i ordningen, innehöll många guldkorn, samtidigt som den ger oss fler idéer på hur vi kan fortsätta att förbättra oss.

 

Här kommer en sammanfattning:

 

  • I princip alla snittbetyg är högre än tidigare, vilket vi är glada över då kundbasen har växt.

 

  • På frågan ”Kan du rekommendera klimatkompensation till andra företag och organisationer?” landade snittbetyget på 8,92 av 10, samtidigt som 70 % av de svaranden kan ses som ambassadörer för klimatkompensation då de har gett ett betyg över 9.

 

  • På frågan Kan du rekommendera ZeroMission som samarbetspartner?” hamnade snittbetyget på 8,76 av 10 samtidigt som 60 % av de svarande dessutom kan ses som ambassadörer för ZeroMission.

 

  • Underlaget för att utvärdera vårt verktyg Our Impacts för klimatberäkningar blev rätt sparsmakat denna gång då endast 10 svaranden uppgav att de använder det (kan jämföras med 17 st tidigare år av över 40 st). På frågan ”Kan du rekommendera Our Impacts? landade snittbetyget dock på 7,9 av 10 varav 30 % kan ses som ambassadörer.

 

  • Något som stack ut är att vi fick ett ”all time high” (8,74 av 10) på frågan ”I vilken utsträckning tycker du att vi håller tidsplanen?”, fastän vi medarbetare har haft mycket att göra under tidsperioden.

 

  • I övrigt tycker ni att vi är ”professionella, engagerade, kunniga och kompetenta” med ett snitt på 8,77.

 

Vi vill passa på att tacka alla som har tagit sig tiden att svara! Resultaten gör oss stolta, samtidigt strävar vi efter att bli ännu bättre. Feedback är alltid välkommet.

 

 

Vill du veta mer om hur kundenkäten utfördes? 

 

  • Enkäten skickades ut till 124 kundkontakter som alla har klimatkompenserat över en viss volym mellan juli 2017 och juni 2018. Den övergripande trenden är att antalet kundkontakter i urvalet växer årligen. Jämfört med 2017 har kundbasen växt med 28 %.

 

  • Av 124 utskick fick vi in 30 svar vilket dock är lägre än tidigare år. Vi hoppas att vi kan uppmuntra fler att ta sig tiden att svara nästa gång det är dags.

 

  • Ingen kund har svarat under 6 vilket vi har satt som gränsen för att följa upp.

 

  • Vårt förbättringsarbete, som inkluderar kundundersökningen, är certifierat enligt ISO 9001 och 14001 och utvärderas två gånger om året av Esam  (internrevision) och Rise (externrevision).

 

admin
evelina.sundin@ohmy.co