Kvalitetsgranskning

Kvalitetsgranskning i flera led

Följande instanser säkerställer att era resultat håller högsta kvalitet.

1

Kvalité

Klimatexperter och analytiker säkerställer emissionsfaktorernas kvalitet. Klimatstrateger säkerställer att ni räknar på rätt saker och enligt rätt standard.

2

Transparens

Njut av full transparens kring data, emissionsfaktorer, antaganden och extrapoleringar, rapporter med fullständiga källhänvisningar, bifogade underlag och kommentarer.

3

Rapportunderlag

Rapporter och utdrag är byggda i enlighet med de största standarderna för klimatrapportering (ISO, Greenhouse Gas protocol, CDP, m.fl).

4

Granskning

Revisorer granskar återkommande databaser och systemets funktionalitet.

Ensam är inte stark

ZeroMission stöttar er genom hela processen med ert klimatbokslut. Vårt team granskar underlag och finns som stöd vid datalämning. Vi hjälper er hitta rätt scope, ser till att väsentliga data kommer med, och kvalitetsgranskar det färdiga resultatet.

ZeroMission Team 2020 gruppbild

Gör skillnad

För att nå tvågradersmålet behöver vi både minska växthusgasutsläpp och samtidigt ta upp den koldioxid vi redan släppt ut.

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.