Klimatneutral

Vi hjälper er att följa de standarder och specifikationer som definierar begreppet klimatneutralitet så att ni på ett grundat sätt kan kommunicera ert arbete.

För att bli klimatneutral innebär det att beräkningar görs av er verksamhets eller produkts utsläpp enligt relevanta standarder, t.ex. ISO 14021 och PAS 2060. För organisationer och företag innebär det att samtliga utsläpp i hela livscykeln ska ingå i klimatfotavtrycket. Ytterligare ett krav är att en seriös strategi för att minska utsläppen ska vara på plats. När beräkning, granskning och verifiering är klar klimatkompenseras klimatavtrycket.

Så här går det till att bli klimatneutral

1

Mäta

Mät alla koldioxidekvalenter (scope 1, 2 och hela scope 3)

2

Dokumentera

Dokumentera alla underlag och källor och verifiera enligt standard

3

Minska

Vidta åtgärder för att minska

4

Klimatkompensera

Klimatkompensera 100 % av återstående utsläpp

Våra andra tjänster

Gör skillnad!

För att nå 1,5-gradersmålet behöver vi både minska växthusgasutsläpp och samtidigt ta upp den koldioxid vi redan släppt ut.

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.