Var brinner det i världen?

November 15, 2019

Det har inte gått att missa de bränder som drabbar viktiga skogsområden världen över. Amazonas är det exempel som förmodligen fått mest utrymme i media, men det pågår även på andra platser i världen. Men när nyhetsrapporteringen om bränder har avtagit något kan man ställa sig frågan: brinner det fortfarande? Var brinner det i världen nu?

Global Forest Watch är ett av World Resource Institutes (WRI) projekt där man själv kan ta del av data som finns och som uppdateras dagligen. Nedan har jag tagit fram en karta som visar globalt trädbestånd och bränder de senaste 24 timmarna. De gröna fälten på karta visar ”tree coverage”, definierat som all vegetation högre än 5 meter. De röda prickarna är larm om eldsvåda, som har plockats upp en av NASA:s satelliter som mäter strålningsintensitet.

 

Men vad som är mer intressant att fråga sig är vad bränderna och avskogning generellt beror på? Om man ställer in kartan på ”tree cover loss by dominant driver” kan man se vad som driver avskogning i olika världsdelar. I norr ser man att avskogning främst beror på skogsbruk (som också innebär återplantering) och skogsbränder, s.k. “wildfires”. Det här skiljer sig från södra halvklotet, där avskogning främst drivs antingen svedjebruk, s.k. “slash-and-burn” jordbruk, eller konsumtions-driven avskogning, där skogen inte tillåts växa. Istället blir det jordbruk eller betesmarker för boskap.

Grön: Skogsbruk Brun: Wildfires Gul: Svedjebruk Röd: Konsumtion

Med kartfunktionen blir det tydligt att flera av de områdena med värdefull tropisk skog är hotade inte bara av bränder men egentligen av mänsklig konsumtion. I stora delar av Amazonas och på Sumatra och Borneo i Indonesien sker detta utan återplantering av skog.

 

Om du är intresserad av att dra fler samband från globala data finns det ännu mer på WRI’s plattform: https://resourcewatch.org/. Där kan man ta del av data inte bara om skog men även andra naturresurser.

admin
evelina.sundin@ohmy.co

Senaste nytt