Vet du vad klimatkompensation är?

April 24, 2019

Ibland får jag höra från min omgivning att man inte ”tror” på klimatkompensation eller ”inte tycker om ordet”. Jag har till och med fått höra att man tycker att klimatkompensation ska ersättas med ett helt nytt ord.

Låt mig försöka förklara varför vi inte bara kan hitta på ett nytt ord eller varför ”att man inte tror på klimatkompensation” är ett godtagbart argument.

Handeln med frivillig klimatkompensation började i mitten av 90 talet och tog fart under slutet av 2000-talet. Den har bidragit till att minska, binda eller undvika över 437,1 MtCO2e-ekvivalenter. Det kan tex motsvara förbränning av 1 miljard fat med olja.

Klimatkompensation köps av företag, individer och regeringar och under 2018 annullerades rekordmånga krediter, motsvarande 42,8 MtCO2e. Att annullera krediter innebär att jag går in via ZeroMissions konto i ett internationellt register och tar bort den klimatkompensation som du kanske har köpt av mig. Det gör att de antal ton CO2e du köpt av mig, avlägsnas och inte kan säljas igen.

Klimatkompensation är alltså en marknad som omsätter en produkt i form av ton koldioxid. Marknaden för klimatkompensation omsätter även en stor volym pengar och kanaliserar medel till fattigare länder som i regel är mer sårbara för klimatförändringar än den rika delen av världen.

Hur uppstår de krediter, motsvarande ett ton CO2e, som jag säljer då?

Vi på ZeroMission arbetar med projekt som framförallt är certifierade i enlighet med Plan Vivo Standarden, Fairtrade Climate Standard eller Gold Standard. Gemensamt för projekten är att det finns en lokal partner som utvecklar projekten. För att skapa och sälja 1 ton CO2e krävs en noggrann process för att säkerställa att verkliga och kvantifierbara utsläppsminskningar har uppnåtts. Om detta kan jag skriva en helt egen bloggpost då det ingår mycket beräkningar, administration, dokumentation, valideringar och verifieringar av tredjepart.

Eftersom det inte finns en marknadsplats för klimatkompensation, har företag som tex ZeroMission etablerats för att kunna erbjuda klimatkompensation till en marknad. Vi har jobbat med att erbjuda klimatkompensation sedan 2006. Själv har jag arbetar med det i snart 9 år. Jag är jättestolt över att exempelvis ha möjliggjort affärer mellan tex herdesamhällen på Mongoliets stäpper och i Sumatras regnskogar med svenska företag.

Vill du lära dig ännu mer? Vi har bloggat massvis om detta. Förkovra dig gärna!

Jenny Blomberg
jenny.blomberg@zeromission.se