Vikten av alla åtgärder för klimatet

September 2, 2016

marten_ansikte_litenI samband med vårt 10-årsfirande gästar tidigare vd Mårten Lind vår blogg och skriver om behovet av klimatkompensation, solceller och mycket mer. (Tack Mårten!)

 

När jag slutade på ZeroMission nu i våras hade jag jobbat hos er i 8 år. Nu när ni fyller 10, och då jag varit med under en så stor del av resan, känns det därför lite högtidligt även för mig. Man kan blicka tillbaka på 10 spännande år där klimatkompensation gått från att vara en liten företeelse till en massiv. Från en liten sidoverksamhet för de allra flesta kunderna till att allt oftare vara kopplad till kärnverksamheten. I och med senaste månadernas alarmerande rapportering om rekordtemperaturerbild Nasa temp graph july 2016 korallblekning med mera känns klimatkompensation dessutom mer relevant än någonsin. För att citera Pär Holmgren: ”Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt”. Med det menar jag att man idag, med vetskapen om vilka risker en skenande temperaturhöjning innebär, inte kan nöja sig med att effektivisera och släppa ut lite mindre år från å, vilket till syvende och sist bara innebär att successivt bli mindre dålig. Detta förstår allt fler. Vi måste göra mer. Bli planetnyttiga. Det är där kompensation och ZeroMission kommer in som ett sätt att också skapa positiva avtryck redan idag.

 

ZeroMission har länge legat i täten i klimatkompensationsmarknadens utveckling och har idag växt till att bli ett ledande företag i branschen vilket är väldigt roligt. Nyckeln tror jag har varit att ZeroMission för varje enskild kund som velat klimatkompensera strävat efter att hitta affärsnyttan. Inte minst genom att utforma spännande klimatprofilerade produkter och erbjudanden. De mest lyckade exemplen tycker jag är Max och  Arvid Nordquist. Framför allt eftersom affärerna går väldigt bra samt att de följt upp klimatkompensationen med långtgående åtgärder vad gäller själva produkterna. Max som tog tag i kött- och klimatfrågan genom att dels introducera en helt ny vegetarisk meny, dels sätta ambitiösa mål för den vegetariska försäljningen. Arvid Nordquist i sin tur blev det första stora kafferosteriet att gå över till 100 % certifierat kaffe. Men för båda kan man hävda att det började med klimatkompensation.

 

Sedan april jobbar jag i en helt annan bransch, solcellsbranschen, och närmare bestämt som konsultchef på  Solkompaniet. Det kan tyckas vara väsentligt annorlunda men det har varit intressant att se att så mycket går igen. En intressant och rolig parallell är att solceller, liksom klimatkompensation, motiverar människor att effektivisera och hushålla. Det är inte konstigt egentligen. De som börjar producera el själv får en bättre insikt också i förbrukningen och uppskattar elens verkliga värde. På samma sätt får den som mäter och kompenserar för sina utsläpp en känsla för omfattningen och de verkliga kostnaderna. En annan mindre rolig parallell är skatteaspekten. Där är min känsla, både vad gäller solceller och klimatkompensation, att varken regeringen eller olika rättsinstanser och myndigheter förstår vidden av klimatproblematiken. I min värld är straffbeskattning av dessa företeelser något som ökar våra växthusgasutsläpp, reducerar företagens miljöengagemang och konkurrenskraft samt försvårar våra möjligheter att nå många milleniemål. Här måste till en förändring. Är regeringen rädd för att detta skulle kosta pengar kan man ju istället ta dem av de gigantiska subventioner vi årligen pytsar in i fossila bränslen, 50 miljarder per år enligt Naturvårdsverkets studie från 2011.

 

Även om skattefrågan idag är en bromskloss för våra respektive verksamheter är jag övertygad om att detta kommer att förändras inom  kort. Klimatkompensation, i någon form, kommer att krävas i stor skala för att vi ska råda bot på den rådande klimatkrisen. Ledande företag har redan insett det. Ledande politiker kommer snart att förstå även de. Med den optimistiska framtidsutsikten vill jag gratulera jubilaren så hemskt mycket. Stort tack för alla fina år tillsammans. Jag hoppas att den riktiga födelsedagspresenten levereras av regeringen och kommer i form av bättre skattelagstiftning så att klimatkompensation återigen blir avdragsgillt.

 

Gästbloggare
info@zeromission.se