ZeroMission förnyar sitt samarbete med Hiniduma Bio-Link Project i Sri Lanka

June 20, 2019

Hiniduma Bio-Link Project söker bevara Sri Lankas sista regnskogar, Singharaja och Kanneliya, som båda hotas av avskogning. Det initierades 2010 och fick sin Plan Vivo-certifiering 2012, det första trädplanterings-projektet i Asien att tilldelas detta. 

Man jobbar här småskaligt och nära lokalbefolkningen, då man verkar för en hållbar omställning av jordbruket. Hotet har primärt utgjorts av skövling till förmån för odling av te och andra cash crops. Bönderna utbildas därför inom agroforestry och kan på så vis stödja regnskogarnas biologiska mångfald genom att plantera olika träd och växtligheter, som också bär frukt och därmed möjlighet till intäkter. 

Vi har samarbetat med projektet tidigare, och då man idag meddelar att verksamheten ska utökas ser vi fram emot att vara en del av detta! 

Jenny Blomberg
jenny.blomberg@zeromission.se