ZeroMission Forum – CERO

October 14, 2020

I torsdags förra veckan, den 8 oktober, gick ZeroMission Forum av stapeln. Denna gång var temat hur organisationer kan minska både utsläpp och kostnader, och samtidigt få nöjdare medarbetare med arbetsprocessen CERO. Namnet på det digitala seminariet var "Klimatmål post-Corona - Beteenden ändras, klimatkrisen består – så kan CERO-metodiken användas i omställningen". Som namnet antyder kan den påtvingade förändrade situation som uppstått på grund av covid-19 användas till organisationers fördel för att behålla förändrade resebeteenden. Detta gynnar både organisationer och planeten.

Se seminariet i sin helhet (((((här))))).

 

Efter seminariet passade vi på att ställa tre korta frågor till talarna Marcus Robert, Åke Lindström och Stefan Haslum.

 

Marcus Robert, Grundare av CERO

Vad tror du kommer bli den största skillnaden i perioden före respektive efter Covid-19?

En helt ny möjlighet att omforma rese/mötes/arbetslivs-kulturen. Det kommer vara legitimt att arbeta från distans och sluta upp på möten digitalt på ett helt annat sätt. Sannolikt kommer de tekniska förutsättningarna för ”live-känsla” i digitala möten förbättras ytterligare till följd av detta.

Vad tror du krävs för ett ändrat resebeteende över tid?

Arbetsgivare, fastighetsägare, kommuner och andra nyckelaktörer har en stor roll att spela för utvecklingen av punkt 1. Dessa aktörer är definitivt mitt i ett ”window of opportunity” för att vara med och forma denna framtid och se till så att klimatmålen kan uppnås lokalt. CERO-modellen är utvecklad för just detta syfte, där en bred projektgrupp behöver enas kring det övergripande för att bli konkreta i det detaljerade. Från mål, via skräddarsytt målscenario, vidare till handlingsplan med ansvariga aktörer.

Vad saknar du mest från fysiska möten när alla är på distans? Är det skillnad på stora och små möten?

Givetvis den sociala dimensionen. Goda lunchmöten, spontanhänget vid kaffemaskinen mellan varven. Digitala möten är bra, men de når inte hela vägen då det kommer till detta.

"Det kommer vara legitimt att arbeta från distans"

Åke Lindström , City Development Director i Kista

Vad tror du kommer bli den största skillnaden i perioden före respektive efter Covid-19?

  • Individerna längtar tillbaka till kaffeautomaten, alla spontana möten och “överhörningar” som man tar del av i de aktivitetsbaserade kontoren
  • Cheferna som tidigare oroade sig för att låta medarbetare jobba hemma har nu själva förstått att det faktiskt kan fungera men längtar efter att kunna samla sina medarbetare både planerat och spontant, och kanske allra viktigast att få en daglig känsla för hur medarbetarna mår
  • Dialogen mellan fastighetsägaren och deras hyresgäster har redan dragit igång. Det är en väldigt öppen fråga vilken som blir nästa kontors-hype efter aktivitetsbaserade kontor, men helt klart kommer en radikal förändring att ske
  • Inga endagarskonferensresor med flyg någonstans över huvud taget

Vad tror du krävs för ett ändrat trafikbeteende över tid?

  • Utbyggd järnväg för gods
  • Policys för hur reglera e-handeln
  • CERO levererar ju den kompletta verktygslådan …

Vad saknar du mest från fysiska möten när alla är på distans? Är det skillnad på stora och små möten?

  • Små möten, spontana möten, överhörning av samtal som kan blanda sig i, frågor som slängs ut i rummet och som sätter igång ett riktigt kackalorum
  • Stora möten, alla workshops och seminarier och konferenser där en av de viktigaste USP:arna är hur man kan träffa människor man aldrig har träffat, människor man inte lyckats få till möten med på annat sätt

 

Stefan Haslum, Försäljningschef, Adestia

Om digitala möten…

Mitt budskap varje dag är ”keep it simple”. Allt för ofta så förstörs digitala möten av IT-chefer som har tekniken på sin budget och hellre satsar pengarna någon annanstans. Digitala möten är inte en IT-fråga utan en ledningsfråga då det får så stor impact på hela bolaget. Lite tråkigt budskap men användarvänlighet är helt avgörande för att driva på mer digitala möten på kontoret.

Om fysiska möten idag och i framtiden…

Fysiska möten kan bli mer kreativa och spontana och jag tror man kommer bli noggrannare i framtiden när man beslutar om man skall köra fysiskt eller digitalt. Tekniken går också våldsamt snabbt framåt så det är heller inte omöjligt att tekniken gör att tom digitala möten kan utvecklas mer tack vare 3D och virtuell teknik. Var vi befinner oss kommer vara en icke fråga och till slut kommer man knappt veta om det är fysiskt eller digitalt. Hemskt men troligt. Njut av IRL så länge den finns. 😊

Senaste nytt