ZeroMission och U&We klimatbokslut är färdigt

September 11, 2018

Sedan 2011 har ZeroMission och U&We beräknat och redovisat företagens klimatpåverkan. Enligt beräkningsstandarden Greenhouse Gas Protocol har samtliga direkta utsläpp (Scope 1) samt köpt energi (Scope 2) beräknats. Utöver Scope 1 och 2 utsläppen så har även de mest relevanta Scope 3 utsläppen beräknats. För oss har den enskilt största utsläppskällan varit flygresor som bland annat sker för att besöka våra klimatkompensationsprojekt.

Förra året tog vi beslut att gå mot klimatneutralitet enligt specifikationen PAS 2060 . Det första steget innebär det att vi ska räkna på företagets totalt klimatavtryck, vilket innebär en större omfång på Scope 3 (indirekta utsläpp).

Därför har vi för 2017-18 inkluderade samtliga 15 utsläppskategorier i Scope 3 (se bild nedan) för att få en bild av företagens totala klimatfotatvtryck. Vi har även valt att uppskatta utsläpp från våra klimatkompensationsprojekt. Det är utsläpp som sker hos de lokala organisationerna och i deras dagliga verksamhet.

En slutsats av resultatet är att trots att vi har valt att inkludera fler utsläppskällor så har de totala utsläppen inte ökat i jämförelse med förgående år (exklusive utsläppen från klimatkompensationsprojekten). Utsläppen per anställd uppgick under perioden 2017-2018 till 2,9 ton, vilket är lägre än förgående år. Detta har att göra med att vi dels har minskat antalet flygresor men också att vi tidigare år valt ut och beräknat de mest relevanta utsläppskategorierna. Vi har även valt att likt förgående år ta ansvar för vår egen direkta vattenanvändning genom inköp av vattencertifikat av projektet Uganda Village Project.

GHG

Samtliga utsläpp klimatkompenseras givetvis och för oss föll årets val det Plan Vivo certifierade projektet ”Hållbara betesmarker i Mongoliet”. Projektet har i samarbete med lokala herdegrupper utformat strategier för att minska trycket från boskapsdjur på Mongoliets stäpplandskap för att öka kolbindningen samt bidra till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Projektet besöktes i somras av Filip och Jenny på ZeroMission. Nästa steg i klimatstrategin för att uppnå klimatneutralitet enligt specifikationen PAS 2060 kommer att vara att sätta mål samt att skriva en ”Commitment Report”.

admin
evelina.sundin@ohmy.co