ZeroMission på plats i Mongoliet för att besöka projektet som angriper problematiken med en ohållbar markanvändning

June 28, 2018

Klockan 06.03 landar vi på Chinggis Khan internationella flygplats. Jetlaggade och förväntansfulla möter vi upp Uilst Dorligsuren från organisationen Mongolian Society for Range Management (MSRM) utanför bagageupphämtningen. Kort därefter introduceras vi till professor D. Dorligsuren som är projektkoordinator för projektet och har arbetat med Mongoliets stepp och betesmarker i hela sitt yrkesverksamma liv. Professor Dorligsuren ger ett respektingivande intryck och har lätt till skratt, men har blir snabbt allvarlig när berättar om dom många utmaningar som stäppens och dess nomadiska herdegrupper står inför.

DSC_0022

Jenny och Uilst Dorligsuren från MSRM utbyter kunskap och erfarenheter framför Chingis Khan Statyn i Ulan Bator

 

Sedan sovjetunion och sedermera Järnridåns fall har Mongoliets omställning till en marknadsekonomi påverkar landet i en rasande takt. Bland annat har det lett till att herdegrupper flyttar allt närmare storstäderna för att ha närmare till marknader. Herdegrupper har även intagit en mindre nomadisk livsstil och gör färre och kortare årliga migrationer. Koncentrationen av boskap har intensifierats ytterligare av bristande tillgång på dricksvatten och goda betesmarker då de i en allt högre utsträckning konkurrerar med kol och mineralbrytning. En globaliserad och konkurrenskraftig marknadsekonomi har även lätt till att herdegrupper får mindre betalt för boskapsdjur vilket gör att de ökar mängden boskap för att kompensera för inkomstbortfall.

Resultatet av nämnda drivkrafter har lätt till att betesmarker degraderas och torkar ur vilket påverkar hela landskapapets ekologi.

Det för landet, Plan Vivo samt ZeroMission, innovativa och unika projektet bemöter stäpplandskapets mångfacetterade utmaningar genom prestationsbaserade betalningar för kolbindning och hanteringar naturresurser. Genom ett bottom-up och samhällsbaserat samarbete mellan projektorganisationen och herdegrupper ämnar projektet att vända utvecklingen av degraderade jordar och på samma gång bevara biodiversitet och öka herdegruppernas levnadskvalité.

Under dom närmaste dagarna kommer vi besöka samtliga projektområden och uppleva projektets påverkan på ekologi och herdegrupper i första hand för att få en djupare insikt.

Vi säger nieodmiejenny och på återseende från Ulan Bator!

admin
evelina.sundin@ohmy.co