Fortsatt krav på att svenska företag ska hållbarhetsredovisa

May 19, 2016

Regeringen står fast vid sina krav på att företag med fler än 250 anställda och med en omsättning som överstiger 350 miljoner kronor ska omfattas av de nya kraven på obligatorisk hållbarhetsredovisning. Det innebär att fler företag omfattas av rapporteringskravet än vad som krävs enligt EU-direktivet. Rapporteringskravet beräknas träda i kraft mot slutet av 2016.

Vill du vet mer om detta så har vi en frukost den 24 maj där vi presterar Our Impacts – ett internationellt ledande verktyg för beräkning av organisationers klimatpåverkan samt insamling av information för hållbarhetsredovisning.

hållbarhetsredovisning

Jenny Blomberg
jenny.blomberg@zeromission.se