ZeroMissions Integritetspolicy

Den privata integriteten är viktig för oss på ZeroMission. För att kunna driva vår verksamhet behöver vi hantera en del personuppgifter, vissa på kort sikt och andra på längre sikt.

ZeroMission hanterar personuppgifter enligt gällande lagstiftning och särskilt med hänvisning till Dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation som trädde i kraft den 25 maj 2018.

I enlighet med Dataskyddsförordningen har ZeroMission utformat system och rutiner för hur personuppgifter hanteras, lagras, skyddas och rensas. En viktig del är att vi inte sparar några personuppgifter i större utsträckning än vad som krävs. Detta innebär att:

1. Vi sparar inga uppgifter som vi inte behöver för den pågående verksamheten och som berörd person inte gett samtycke till.

2. Vi delar aldrig personuppgifter med tredje part utan berörd persons godkännande (om inte vi är skyldiga enligt lag eller domslut att göra detta).

3. Personer i våra register har rätt att när som helst be oss redovisa och/eller radera alla uppgifter vi sparat om personen i fråga.

Vad är en personuppgift?

+
 • En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Det kan exempelvis vara namn, adress, en bild, en ljudupptagning, telefonnummer eller e-post. Informationen behöver alltså inte innehålla ett namn för att det ska vara en personuppgift.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

+
 • Namn
  E-postadresser
  Telefonnummer
  Anställningsavtal (för våra egna anställda)
  Yrke (exempelvis “hållbarhetschef på XX”)
  Filmklipp & bilder
  Bank-/kortuppgifter (till anställda)
  Cookies

Vad händer med mina uppgifter när jag anmäler mig till ZeroMissions seminarier och event?

+
 • Dina uppgifter sparas internt hos oss så länge vi behöver dem för den aktuella tillställningen. Detta för att vi ska kunna skicka information och uppdateringar t.ex om mat, tider eller för att kunna ta betalt om detta erfordras. Därefter ställer vi frågan om du önskar mer information från oss t.ex genom nyhetsbrev eller inbjudan till fler evenemang, om du samtycker behåller vi dina kontaktuppgifter. Alla övriga uppgifter som inte är relevanta raderas inom ett år.

Behandling av personuppgifter vid anmälan till nyhetsbrev.

+
 • När du anmäler dig för att få nyhetsbrev sparar vi din e-postadress och ditt namn. Vi sparar dessa uppgifter för att kunna skicka nyheter, information och uppdateringar om ZeroMission. Din e-postadress och ditt namn sparas endast under den tid du är prenumerant på nyhetsbrevet. Du kan när som helst avsluta dina prenumerationer genom att klicka på länken som medföljer längst ner i varje nyhetsbrev. Så fort du avslutat prenumerationen raderas dina uppgifter.

Behandling av personuppgifter för dig som är kund.

+
 • När du blir kund hos ZeroMission sparar vi dina kontaktuppgifter för att kunna utföra det vi avtalat och för att hålla dig uppdaterad. Vi hanterar även faktureringsadress. Om du av någon anledning slutar att vara kund hos oss, tar vi bort dina kontaktuppgifter senast ett år efter att vår kundrelation upphört.

   

  För kunder som använder verktyget Our Impacts, som utvecklas av vår partner Ecometrica, sparas namn och emailadresser på de personer som är registrerade som behöriga användare. Om samarbetet upphör, avslutas redovisningen och all dokumentation skickas över till dig som kund. Ecometrica sparar uppgifterna ett år efter avslutad kundrelation varefter de raderas.

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.