Klimatkalkylator

Enkelt verktyg för klimatberäkning som privatperson eller som bolag

Hur beräknas utsläpp med klimatkalkylatorn?

ZeroMission erbjuder här en enklare tjänst för privatpersoner och små tjänsteföretag att beräkna och klimatkompensera sina utsläpp direkt online. Detta gör vi i samarbete med företaget MyClimate.

Efter att data fyllts i och beräkningen är gjord kan du direkt kompensera för dina utsläpp genom köp att krediter i en portfölj av projekt. Dessa uppfyller kraven på certifierade och verifierade klimatkompensationsprojekt (Gold Standard, Plan Vivo) och är utformade för att förebygga, minska eller binda utsläppen av växthusgaser globalt. Du kan inte själv bestämma vilka projekt som klimatkompensationen sker i utan det är alltså i en förutbestämd portfölj. Förutom minskade klimatutsläpp så bidrar projekten till en hållbar utveckling i de områden där projekten finns.

Det går att välja att klimatkompensera för t ex resor, sitt hushåll eller det lilla företaget. Företräder du ett företag rekommenderar vi alltid att du kontaktar oss först så kan vi hjälpa dig bedöma om klimatkalkylatorn är rätt val för din verksamhet.

Klimatkompensationen beräknas och betalas direkt online och du kan ladda ned ett kvitto för köpet. Klicka på länken så kommer du till en extern sida med vår klimatkalkylator.

Klimatkalkylator-ZeroMission image

Andra tjänster

För att nå 1,5-gradersmålet behöver vi både minska växthusgasutsläpp och samtidigt ta upp den koldioxid vi redan släppt ut. Det första steget är att mäta utsläppen!

Läs mer om våra kunder!

Ta nästan steg!

Behöver du mer genomgripande klimatberäkningar utöver vad klimatkalkylatorn ger? Våra klimatstrateger är redo att hjälpa dig med ytterligare vägledning och en mer omfattande klimatberäkning inom Scope 1, 2 och 3.

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.