Klimatkalkylator

Kompensera för mindre utsläpp som privatperson eller som ett litet bolag.

ZeroMission erbjuder här en enklare tjänst för privatpersoner och små tjänsteföretag att beräkna och klimatkompensera sina utsläpp direkt online. Detta gör vi i samarbete med företaget myclimate. Klimatkompensationen sker i en portfölj av projekt som uppfyller kraven på certifierade och verifierade klimatkompensationsprojekt (Gold Standard, Plan Vivo) och är utformade för att förebygga, minska eller binda utsläppen av växthusgaser globalt. Du kan inte själv bestämma vilka projekt som klimatkompensationen sker i utan det är alltså i en förutbestämd portfölj. Förutom minskade klimatutsläpp så bidrar projekten till en hållbar utveckling i de områden där projekten finns.

Det går att välja att klimatkompensera för t ex resor, sitt hushåll eller det lilla företaget. Företräder du ett företag rekommenderar vi alltid att du kontaktar oss först så kan vi hjälpa dig bedöma om klimatkalkylatorn är rätt val för din verksamhet.

Klimatkompensationen beräknas och betalas direkt online och du kan ladda ned ett kvitto för köpet. Klicka på länken så kommer du till en extern sida med vår klimatkalkylator.