Om oss

Framtidens företag måste drivas på ett sätt som gör att affärsnytta går hand i hand med planetnytta. Vi finns för att vi är övertygade om att både företag och människor, vill och kan bättre.

Vi lever som vi lär

ZeroMissions eget hållbarhetsarbete styrs genom vårt ledningssystem, certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi arbetar löpande med att minska vår förbrukning av resurser. Det kan till exempel handla om att vi lagar prylar som går sönder, köper saker second hand eller anordnar klädbytardagar på kontoret. I vårt kontor har vi LED- och second handlampor, återvinningsbara golv och mattor, miljömärkt väggfärg, och återvunna kontorsmöbler. Vi använder också energisnål teknisk utrustning, vi minimerar utskrifter, arbetar med distanslösningar för möten och arbete, samt återvinner och komposterar allt överblivet material. Alla anställda på ZeroMission omfattas av kollektivavtal.

Vi är en klimatpositiv organisation. Det innebär att vi klimatberäknar hela vår verksamhet i enlighet med Greenhouse Gas Procotols Scope 1, 2 och 3, och certifierar oss mot standarden PAS 2060: 2014 för klimatneutralitet. Därefter klimatkompenserar vi 10 procent över vår totala klimatpåverkan.

ZeroMission väljer leverantörer och tekniska lösningar som ligger i framkant i sitt hållbarhetsarbete. När det är möjligt väljer vi miljömärkt. Kaffe, mjölk och frukt som vi köper in till kontoret är märkta i enlighet med KRAV-märkta och om möjligt Fair Trade. Elen vi köper är miljömärkt.

För lokala tjänsteresor prioriteras cykel eller kollektivtrafik, och nationellt väljer vi tåget. Flyg undviker vi om det är möjligt.

Vi som jobbar på ZeroMission

ZeroMission Årsrapport 2021

Vår senaste årsrapport där vi berättar om verksamhetsåret 2021. Här finns också bl a läsning om hur vi arbetat med vår klimatprojektportfölj, vilken impact vårt arbete har och hur vår modell för klimatarbetet ser ut.

Affärsnytta genom klimatnytta

Idén med att klimatkompensera är att ta direkt klimatansvar. Men vi tycker man ska ha högre ambitioner än så. Läs mer om hur Plan Vivo-certifierad klimatkompensation kan skapa både planetnytta och affärsnytta i vår skrift Roten till det goda.

ZeroMission Declaration to Carbon Neutrality 2019–2020

ZeroMission klimatbokslut 2020

ZeroMission 2019-2020

Läs om hur vi skapat klimatnytta under åren 2019-2020.

Gör skillnad!

För att nå 1,5-gradersmålet behöver vi både minska växthusgasutsläpp och samtidigt ta upp den koldioxid vi redan släppt ut.

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.