Om oss

Framtidens företag måste drivas på ett sätt som gör att affärsnytta går hand i hand med planetnytta. Vi finns för att vi är övertygade om att både företag och människor, vill och kan bättre.

ZeroMission är ett syftesdrivet företag med medarbetare som alla ser möjligheter i att arbeta för att bromsa klimatförändringarna och dess effekter. Nedan hittar du kontaktuppgifter till oss.

Sales & Carbon Offsetting

Maria King

Maria King

Head of Sales

maria.king@zeromission.se
+4673 155 58 84

Jenny Blomberg

Major Partnerships

jenny.blomberg@zeromission.se
+4670 734 50 45
Ida Åberg Berzén

Ida Åberg Berzén

Climate Strategist & Communications

ida.aberg@zeromission.se
+4673 595 64 45

Cecilia Hall

Climate Strategist

cecilia.hall@zeromission.se
+4670 412 87 90

Calculations & Strategy

Johan Hodell

Head of team Calculations & Strategy

johan.hodell@zeromission.se
+4670-484 95 49

Anton Claésson

Calculations & Strategy

anton.claesson@zeromission.se
+4670 237 48 73

Olivia Gewert

Calculations & Strategy

olivia.gewert@zeromission.se
+4670 750 84 12

Erik Schnitzler

Calculations & Strategy

erik.schnitzler@zeromission.se
+4673 667 28 12

Rounak Niranjan

Calculations & Strategy

rounak.niranjan@zeromission.se
+4673 095 90 59

Sourcing & Carbon Offsetting Projects

General

Henrik Hydén

Marketing & Communications

henrik.hyden@zeromission.se
+4670 836 63 60

Johanna Sabel

Business Development

johanna.sabel@zeromission.se
+4670 446 38 57

Board

Göran Wiklund

Chairman


Ellinor Eke

Member


Peter Wrenfelt

Member


Erik Feldt

Member


Vi lever som vi lär

ZeroMissions eget hållbarhetsarbete styrs genom vårt ledningssystem, certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi arbetar löpande med att minska vår förbrukning av resurser. Det kan till exempel handla om att vi lagar prylar som går sönder, köper saker second hand eller anordnar klädbytardagar på kontoret. I vårt kontor har vi LED- och second handlampor, återvinningsbara golv och mattor, miljömärkt väggfärg, och återvunna kontorsmöbler. Vi använder också energisnål teknisk utrustning, vi minimerar utskrifter, arbetar med distanslösningar för möten och arbete, samt återvinner och komposterar allt överblivet material. Alla anställda på ZeroMission omfattas av kollektivavtal.

Vi är en klimatpositiv organisation. Det innebär att vi klimatberäknar hela vår verksamhet i enlighet med Greenhouse Gas Procotols Scope 1, 2 och 3, och certifierar oss mot standarden PAS 2060: 2014 för klimatneutralitet. Därefter klimatkompenserar vi 10 procent över vår totala klimatpåverkan.

ZeroMission väljer leverantörer och tekniska lösningar som ligger i framkant i sitt hållbarhetsarbete. När det är möjligt väljer vi miljömärkt. Kaffe, mjölk och frukt som vi köper in till kontoret är märkta i enlighet med KRAV-märkta och om möjligt Fair Trade. Elen vi köper är miljömärkt.

För lokala tjänsteresor prioriteras cykel eller kollektivtrafik, och nationellt väljer vi tåget. Flyg undviker vi om det är möjligt.

ZeroMission Årsrapport 2022

Vår senaste årsrapport där vi berättar om verksamhetsåret 2022. Här finns också bl a läsning om hur vi arbetat med vår klimatprojektportfölj, vilken impact vårt arbete har och hur vår modell för klimatarbetet ser ut.

Affärsnytta genom klimatnytta

Idén med att klimatkompensera är att ta direkt klimatansvar. Men vi tycker man ska ha högre ambitioner än så. Läs mer om hur Plan Vivo-certifierad klimatkompensation kan skapa både planetnytta och affärsnytta i vår skrift Roten till det goda.

ZeroMission Declaration to Carbon Neutrality 2020/2021

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.