Om oss

Framtidens företag måste drivas på ett sätt som gör att affärsnytta går hand i hand med planetnytta. ZeroMission är ett syftesdrivet företag med medarbetare som alla ser möjligheter i att arbeta för att bromsa klimatförändringarna och dess effekter. Vi finns för att vi är övertygade om att både företag och människor, vill och kan bättre. Träffa vårt team och hitta våra kontaktuppgifter nedan.

Sales & Climate Contribution

Maria King Zeromission

Maria King

Head of Sales & Climate Contribution

maria.king@zeromission.se
+4673 155 58 84
Zeromission-Jenny-Blomberg

Jenny Blomberg

Senior Climate Strategist

jenny.blomberg@zeromission.se
+4670 734 50 45
Zeromission-cecilia-hall

Cecilia Hall

Climate Strategist

cecilia.hall@zeromission.se
+4670 412 87 90
Malin Arvidsson

Malin Arvidsson

Climate Strategist & Sales

malin.arvidsson@zeromission.se
+4672 302 24 02
Emma Rehnberg Jensen

Emma Rehnberg Jensen

Climate Strategist & Sales

emma.rehnberg@zeromission.se
+4673 578 13 56
Ida Åberg Berzén

Ida Åberg Berzén

Climate Strategist & Communications – Tjänstledig


Calculations & Strategy

Johan Hodell Zeromission

Johan Hodell

Head of team Calculations & Strategy

johan.hodell@zeromission.se
+4670-484 95 49
Anton Claesson Zeromission

Anton Claésson

Calculations & Strategy

anton.claesson@zeromission.se
+4670 237 48 73
Olivia Gewert

Olivia Gewert

Calculations & Strategy

olivia.gewert@zeromission.se
+4670 750 84 12
Rounak Niranjan

Rounak Niranjan

Calculations & Strategy

rounak.niranjan@zeromission.se
+4673 095 90 59
Erik Schnitzler

Erik Schnitzler

Calculations & Strategy

erik.schnitzler@zeromission.se
+4673 667 28 12
Fanny Elfgren

Fanny Elfgren

Calculations & Strategy

fanny.elfgren@zeromission.se
Jimmy Jensen

Jimmy Jensen

Calculations & Strategy

jimmy.jensen@zeromission.se
+4670 448 76 55

Sourcing & Carbon Offsetting Projects

General

Henrik Hydén

Henrik Hydén

Marketing & Communications

henrik.hyden@zeromission.se
+4670 836 63 60
Johanna Sabel

Johanna Sabel

Business Development

johanna.sabel@zeromission.se
+4670 446 38 57

Board

Göran Wiklund

Göran Wiklund

Chairman


Erik Feldt

Erik Feldt

Vice Chairman


Ellinor Eke Zeromission

Ellinor Eke

Member


Peter Wrenfelt

Peter Wrenfelt

Member


Camilla Backström

Camilla Backström

Member


Vi lever som vi lär

ZeroMissions eget hållbarhetsarbete styrs genom vårt ledningssystem, certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi arbetar löpande med att minska vår förbrukning av resurser. Det kan till exempel handla om att vi lagar prylar som går sönder, köper saker second hand eller anordnar klädbytardagar på kontoret. I vårt kontor har vi LED- och second handlampor, återvinningsbara golv och mattor, miljömärkt väggfärg, och återvunna kontorsmöbler. Vi använder också energisnål teknisk utrustning, vi minimerar utskrifter, arbetar med distanslösningar för möten och arbete, samt återvinner och komposterar allt överblivet material. Alla anställda på ZeroMission omfattas av kollektivavtal.

Vi reducerar vår klimatpåverkan samtidigt som vi tar ansvar för våra utsläpp. Vi genomför årligen ett klimatbokslut där vi klimatberäknar hela vår verksamhet i enlighet med Greenhouse Gas Procotols Scope 1, 2 och 3. Därefter klimatkompenserar vi 10 procent över vår totala klimatpåverkan.

ZeroMission väljer leverantörer och tekniska lösningar som ligger i framkant i sitt hållbarhetsarbete. När det är möjligt väljer vi miljömärkt. Kaffe, mjölk och frukt som vi köper in till kontoret är märkta i enlighet med KRAV-märkta och om möjligt Fair Trade. Elen vi köper är miljömärkt.

För lokala tjänsteresor prioriteras cykel eller kollektivtrafik, och nationellt väljer vi tåget. Flyg undviker vi om det är möjligt. Läs mer om ZeroMissions dagliga arbete för att minska företags klimatpåverkan och klimatfotavtryck.

ZeroMission Årsrapport 2023

Vår senaste årsrapport där vi berättar om verksamhetsåret 2023. Här finns också bl a läsning om hur vi arbetat med vår klimatprojektportfölj, vilken impact vårt arbete har och hur vår modell för klimatarbetet ser ut.

Affärsnytta genom klimatnytta

Idén med att klimatkompensera är att ta direkt klimatansvar. Men vi tycker man ska ha högre ambitioner än så. Läs mer om hur Plan Vivo-certifierad klimatkompensation kan skapa både planetnytta och affärsnytta i vår skrift Roten till det goda.

Roten till det goda klimatkompensation

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.