Om oss

Framtidens företag måste drivas på ett sätt som gör att affärsnytta går hand i hand med planetnytta. Vi finns för att vi är övertygade om att både företag och människor, vill och kan bättre.

Vår Historia

ZeroMission grundandes 2006 av fyra personer som arbetade på hållbarhetsbyrån U&We. Det skedde i samband med att en av delägarnas dotter, som läste miljövetenskap, skulle flyga till Inverness i Skottland och ville klimatkompensera sin flygresa. I sökandet efter möjliga tillvägagångssätt hittade hon stiftelsen Plan Vivo Foundation i Edinburgh.

Då U&We länge varit engagerade i att stärka biologisk mångfald och ekosystemtjänster fanns en vilja att utforska huruvida naturliga klimatlösningar, t.ex. trädplantering, skulle kunna användas för att klimatkompensera utsläpp. Därmed bestämde man sig för att ta kontakt med Plan Vivo Foundation. Det visade sig bli ett lyckat möte! Resultatet blev bildandet av ZeroMission som sedan starten har blivit den största återförsäljaren av Plan Vivo-certifierade projekt i världen och under åren samlat på sig stor kunskap om klimatkompensationsmarknaden och klimatstrategier.

De fyra grundarna är fortfarande ZeroMissions ägare och drivs, precis som vi, av missionen att ta företag bortom nettonoll-utsläpp idag för en levande planet i morgon.

Vi som jobbar på ZeroMission

ZeroMission 2019-2020

Läs om hur vi skapat klimatnytta under åren som gått.

ZeroMission annual report 2019-2020

Affärsnytta genom klimatnytta

Idén med att klimatkompensera är att ta direkt klimatansvar. Men vi tycker man ska ha högre ambitioner än så. Läs mer om hur Plan Vivo-certifierad klimatkompensation kan skapa både planetnytta och affärsnytta i vår skrift Roten till det goda.

ZeroMission Declaration to Carbon Neutrality 2019–2020

ZeroMission klimatbokslut 2020

Gör skillnad!

För att nå 1,5-gradersmålet behöver vi både minska växthusgasutsläpp och samtidigt ta upp den koldioxid vi redan släppt ut.

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.