Om oss

Framtidens företag måste drivas på ett sätt som gör att affärsnytta går hand i hand med planetnytta. Vi finns för att vi är övertygade om att både företag och människor, vill och kan bättre.

Vår Historia

ZeroMission grundandes 2006 av fyra delägare på hållbarhetsbyrån U&We. Det skedde i samband med att en av delägarnas dotter, som läste miljövetenskap, skulle flyga till Inverness i Skottland och ville klimatkompensera sin flygresa. I sökandet efter möjliga tillvägagångssätt hittade hon stiftelsen Plan Vivo Foundation i Edinburgh.

Då U&We länge varit engagerade i att stärka biologisk mångfald och ekosystemtjänster fanns en vilja att utforska huruvida naturliga klimatlösningar, t.ex. trädplantering, skulle kunna användas för att klimatkompensera utsläpp. Därmed bestämde man sig för att ta kontakt med Plan Vivo Foundation. Det visade sig bli ett lyckat möte! Resultatet blev bildandet av ZeroMission som sedan starten har blivit den största återförsäljaren av Plan Vivo-certifierade projekt i världen och under åren samlat på sig stor kunskap om klimatkompensationsmarknaden och klimatstrategier.

Våra fyra grundare är fortfarande ZeroMissions ägare och drivs, precis som vi, av missionen att ta företag bortom nettonoll-utsläpp idag för en levande planet i morgon.

Vi som jobbar på ZeroMission

ZeroMission 2018-2019

Läs om hur vi skapat klimatnytta under året.

Affärsnytta genom klimatnytta

Idén med att klimatkompensera är att ta direkt klimatansvar. Men vi tycker man ska ha högre ambitioner än så. Läs mer om hur Plan Vivo-certifierad klimatkompensation kan skapa både planetnytta och affärsnytta i vår skrift Roten till det goda.

Carbon Footprint Assessment 2018-2019

Vi mäter klimatfotavtrycket från hela vår verksamhet och redovisar vår klimatpåverkan med hjälp av standarden ISO 14064-1. Det är standarden för beräkning av växthusgasutsläpp på organisationsnivå.

Carbon Neutrality Declaration 2018-2019

Vi är klimatpositiva i enlighet med PAS 2060, en standard för reglering av miljöuttalanden om klimatneutralitet. Det innebär att vi har beräknat Scope 1, 2 och alla relevanta utsläpp i Scope 3 och arbetat fram en Carbon Management Plan för att minska utsläppen. Vi klimatkompenserar också 110%.

Gör skillnad!

För att nå 1,5-gradersmålet behöver vi både minska växthusgasutsläpp och samtidigt ta upp den koldioxid vi redan släppt ut.

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.