“Äntligen ges vi chansen till en hållbar omställning till fossilfrihet”

November 20, 2018

Vi har tidigare skrivit om palmoljeprodukten PFAD som på senare år har ökat explosionsartat i den svenska transportsektorn, samtidigt som den stora efterfrågan bidrar till ökat tryck på regnskogarna i Sydostasien (läs “PFAD i tanken, hur ska jag tänka?”). Förra veckan klubbade övergångsregeringen, med stöd från alliansen och vänsterpartiet igenom en förordning som innebär att PFAD från den 1 juli 2019 inte längre kommer att klassas som restprodukt. Vi ställer tre frågor till Gröna Bilister drivmedelsansvarige Per Östborn om vad detta innebär i praktiken.

1) Vad innebär beslutet? 

Formellt innebär det att definitionen av begreppet “restprodukt” skärps. Ett ämne ska bara anses vara en rest i en produktionsprocess om dess marknadsvärde understiger 40 % av värdet på den huvudsakliga produkten, eller ämnet inte har något annat användningsområde än som energibärare.

PFAD (palm fatty acid distillate) består av oätliga fettsyror som skiljs från palmoljan vid raffineringen. Den ökande efterfrågan på PFAD har gjort att dess pris stigit till över 90 % av priset på palmolja. Förutom till biodrivmedel används PFAD bland annat till djurfoder och tvål. Därmed kommer PFAD inte längre att anses vara en restprodukt. Detta innebär att PFAD i praktiken kommer att stängas ute från den svenska marknaden tills den blir spårbar och uppfyller de hållbarhetskriterier för markskydd som ställs på andra råvaror till biodrivmedel.

2) Vad får det för konsekvenser på marknaden för biodrivmedel?

På kort sikt kommer det att uppstå brist på råvara till biodiesel av typen HVO. För privatpersoner kan det bli svårt att hitta ren biodiesel HVO100 att tanka, eftersom bolagen kommer att prioritera att blanda in den HVO som finns att tillgå i vanlig diesel för att uppfylla reduktionsplikten. Bristen kommer att medföra att priset på HVO höjs.

Dessa effekter medför att det kommer att bli mer lönsamt att investera i tillverkning av HVO av lite dyrare råvaror som rester från svenskt lantbruk och skogsbruk. På några års sikt kommer därmed bristen på HVO att vara avhjälpt.

3) Hur ser Gröna Bilister på detta?

Detta beslut var nödvändigt. Den snabbt ökande efterfrågan på palmoljeprodukter till biodrivmedel de senaste åren har gjort att trycket på regnskogen i Sydostasien har ökat. Ju mer pengar som pumpas in i palmoljeindustrin, desto svårare blir det att hindra regnskogsskövling genom lagar och certifieringar.

Det finns en risk att palmolja i viss mån kommer att ersätta PFAD som råvara till vår biodiesel. Men vi konsumenter kommer inte att acceptera det, och vi kommer att ges chansen att välja bort sådan diesel när miljödeklarationen av drivmedel införs år 2020. Dessutom har restprodukter från svenskt lantbruk och skogsbruk mycket lättare att konkurrera med palmolja än med PFAD klassad som rest.

Äntligen ges vi chansen till en hållbar omställning till fossilfrihet.

Per Östborn, drivmedelsansvarig på Gröna Bilister

En fördjupande kunskapssammanställning om PFAD finns på Gröna Bilisters hemsida.

admin
evelina.sundin@ohmy.co