Med tydliga klimatmål tar Diab ledarskap för en hel bransch

November 25, 2019

2017 blev Diab AB först i sin bransch med godkända Science Based Targets - absoluta klimatmål baserade på aktuell forskning

Diab är ett globalt företag som utvecklar, tillverkar och säljer kärnmaterial till kompositkonstruktioner för bland annat fritidsbåtar, vingar till vindkraftverk och detaljer till flygplan, tåg, industriella applikationer och byggnader. Diab var det första företaget inom sin bransch att bli godkända av Science Based Target Initiative. ZeroMissions roll har varit att genomföra beräkningar, analyser, målsättning och ansökan till SBTi.  Arbetet har ledde fram till absoluta kort- och långsiktiga mål i alla Scope.

 

Science Based Targets i Scope 1 och 2

Till 2022 – minska med 35 %

Till 2050 – minska med 80 %

 

Science Based Targets i Scope 3 

Till 2022 – minska med 12 %

Till 2050 – minska med 49 %

Science-based targets low-carbon future

 

“Vi är stolta över att vara det första företag i världen inom kompositindustrin att sätta Science Based Targets. Det har gett oss en tydlig vetenskaplig grund för vad vi som företag behöver göra för att minska utsläppen enligt Parisavtalet. Nu uppmanar vi våra kollegor inom industrin att göra samma sak”

— Per Hökfält, hållbarhetschef på Diab International.

Jenny Blomberg
jenny.blomberg@zeromission.se

Senaste nytt