Department Festival – första musikfestival i världen att bli klimatpositiv

August 14, 2019

Den 25 maj 2019 genomfördes Department Festival i Slakthusområdet i Stockholm. Den elektroniska dansfestivalen har sedan start arbetat med att minimera sin klimatpåverkan, bland annat genom att enbart servera vegetarisk och vegansk mat, samarbeta med lokala partners och lokalisera festivalens i central stadsmiljö för att minska reseavstånden. Som nästa steg i hållbarhetsarbetet togs beslutet att med hjälp av ZeroMission analysera hela festivalens klimatfotavtryck enligt standarden ISO 14067 och sedan klimatkompensera 125 % av utsläppen för att bli första musikfestival i världen att bli klimatpositiv.

Hållbarhetsfrågor har på senare år blivit en prioriterad fråga för många svenska musikfestivaler. En kartläggning gjord av Kulturnytt i Sveriges Radio visar att 9 av 10 studerade festivaler har satt miljömål och arbetar med att minska sitt klimatfotavtryck. Men det råder alltjämt osäkerheter vad som menas med det. Vad ska ingå och hur skall det beräknas? Är det enbart vad som sker inom festivalområdet som borde ingå i festivalens klimatfotavtryck eller bör även marknadsföringen, artisternas och besökarnas resor och boenden, arrangörernas dagliga verksamhet m.m. inkluderas? Hur man sätter systemgränserna blir avgörande för jämförbarhet men också för att veta var i värdekedjan de största utsläppen sker och hur man ska rikta åtgärder för att minimera dem.

Bristen på standardiserade metodologier anpassat för just festivaler gjorde att vi för Department Festival valde den vägledning som formuleras i den valda standarden för klimatneutralitet: PAS 2060, nämligen att; alla aktiviteter vars exkludering skulle leda till att evenemanget inte skulle kunna arrangeras eller bli fundamentalt förändrad från det tänkta utkomsten och som kan generera utsläpp under något steg i dess livscykel för eventet, skall inkluderas.

Analysen som kan läsas i sin helhet här, visar att nära på 50 % av utsläppen härrör från besökarnas resor och boenden. Detta trots att 91 % av alla besökarna reste från Mälardalsområdet, och att över 50 % av alla besökare reste enbart med kollektiva transportmedel. Figuren nedan visar de 5 största utsläppskällorna som var dominerande för utfallet och därmed är prioriterade områden att arbeta vidare med inför kommande festivaler.

 

I ljuset av klimathotet hörs ibland kritiker säga att musikfestivaler är en onödig form av hedonism med överkonsumtion, nedskräpning och långa flygresor som följd. Men klimatanalysen av Department Festival visar att med rätt åtgärder och medvetenhet kan utsläppen hållas nere. Fördelat på enskild festivalbesökare låg utsläppen på 22,3 kg CO2e vilket är 37 gånger lägre klimatpåverkan jämfört med en flygresa tur och retur till Barcelona. Kopplingen behöver undersökas närmare, men det står klart att det finns en betydande klimatbesparing om musikintresserade väljer att gå på lokala arrangemang istället för att se sina favoritartister på festivaler utomlands. Det vill säga, att låta artisterna komma till publiken istället för tvärt om.

admin
evelina.sundin@ohmy.co