Fairtrade – mer än bara kaffe och choklad

October 6, 2023

De flesta är nog bekanta med märkningen Fairtrade genom kopplingen till olika livsmedel. Men det många kanske missat är att Faitrade som organisation certifierar, förutom vin, rosor och choklad, även projekt för klimatkompensation. I samband med Fairtrades höstkampanj 2023 vill vi sätta fokus på dessa projekt.

Fairtrade Carbon Credits ger odlare i småskaligt jordbruk möjlighet att investera i och driva projekt för att minska sin egen klimatpåverkan och öka sin motståndskraft mot effekterna av klimatförändringarna. Precis som för Fairtrade-certifierade råvaror finns ett minimipris för krediterna för att projekten ska vara ekonomiskt hållbara för projektdeltagarna. Utöver minimipriset generar krediterna också en extra Fairtrade-premie, som används för investeringar som minskar producenternas och lokalsamhällets klimatpåverkan.

 

De Fairtrade-märkta utsläppskrediterna lanserades internationellt år 2015 och regleras genom Fairtrades högt uppsatta klimatkriterier. Standarden är unik genom att den ställer krav på köparen av klimatkrediter när det kommer till att minska sin egen klimatpåverkan. I dagsläget ställer ingen av de andra standarderna på den frivilliga marknaden för klimatkompensation liknande krav. Klimatkompensationen har tagits fram tillsammans med Gold Standard, som är en av de ledande organisationerna inom utsläppskrediter och hållbar utveckling. ZeroMission är den första och hittills enda distributören av Fairtrade-märkta utsläppskrediter i Sverige. De projekt vi valt att ta in i vår portfölj har alla stor positiv påverkan på klimatet samtidigt som de stöttar småbrukare ur ett socioekonomiskt och hälsomässigt perspektiv.

Raichur, Indien – Chulikaspisen

Det första projektet är ett spisprojekt som har som mål att introducera effektiva spisar till hushåll på den indiska landsbygden. Projektet finns i Raichur och ersätter traditionella spisar med Chulikaspisen i 21 500 hushåll. På så sätt minskar trycket på naturresurser samtidigt som människors vardag förbättras. I varje hushåll minskar utsläppen med ca 2,1 ton CO2 per år och dessutom minskar behovet av ved med ca 67,5 procent. Eftersom Chulikaspisen minskar föroreningarna inomhus minskar risken för ögonsjukdomar och andningssvårigheter för de familjer som deltar i projektet.

India Baghepalli Coolie Sanga

Nästa projekt har också som mål att introducera mer effektiv energi med hälsofördelar, men använder lite av en annan metod. Projektet India Baghepalli Coolie Sanga är ett biogasprojekt driven av en lokal medlemsorganisation med stark förankring. Biogasenheterna som distribueras genom projektet ger tillräckligt med gas för att täcka det dagliga behovet av energi i en familj. Medlemmarna i varje hushåll hjälper själva till med att bygga biogasenheten och fyller den med kodynga, vatten och annat organiskt avfall för att biogasen ska bildas. Tekniken är beprövad i Indien där den har använts i många år. Resterna från biogasanläggningarna ger också ett effektivt gödsel som småbrukarna kan använda till sin odling.

Oromia Coffee Farmers Cooperative Union, Etiopien

Det sista av våra Faitrade-projekt är även det ett spisprojekt, den här gången verksamt i Etiopien. Oromia Coffee Farmers Cooperative Union är den etiopiska partnern i detta projekt som ingår i Fairtrade Carbon Partnership. I detta projekt distribueras 40 000 effektiva spisar ut till familjer vilket minskar vedkonsumtionen och därmed koldioxidutsläppen med 40%. Målet är att distribuera spisar till 20 000 hushåll. Varje hushåll använder två olika sorters spisar, en spis för allmänt bruk och en för att baka Injera vilket är ett traditionellt etiopiskt bröd av tefmjöl, likande en stor pannkaka. Kaffebönderna betalar för kaminen dels kontant och dels med de CO₂e-krediter som användningen av spisarna genererar. När behovet av ved inte är lika stort leder det till att mindre tid behöver läggas på att samla in ny. Detta gör att kvinnor och barn, som är de som oftast samlar in ved, får tid över att göra annat.

 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur du kan bidra med klimatnytta och viktiga hälsofördelar genom våra Fairtrade-certifierade projekt!

Senaste nytt