Försäljningen av klimatkompensation ökar

November 14, 2023

Försäljningen av kolkrediter på den frivilliga marknaden för klimatkompensation fortsätter att öka för svenska företag, det visar en undersökning Sustainergies gjort på uppdrag av oss på ZeroMission tillsammans andra aktörer inom vår bransch.

Metod

Uppgifter om försäljningen av klimatkompensation i antal ton per år samlades för den här studien in genom telefonintervjuer och kompletterande mailkontakt. Insamlad data summerades per år, och dessa totalsummor användes för beräkningar av förändring per år och tillväxttakt. Rapporten visar förändringar i total försäljning i Sverige per år och över åren från 2015 och framåt.

 

Resultat

Studien visar att trenden med en växande marknad för försäljning av klimatkompensation fortsätter. I årets sammanställning har den totala försäljningen ökat kraftigt, även jämfört med föregående år. Särskilt tydlig är ökningen av genomsnittsstorleken på försäljning per företagskund och största försäljning till en och samma företagskund.

I diagrammet nedan visas resultaten med hjälp av ett index (100) baserat på 2015 års försäljning.

Som diagrammet visar ger undersökningen en tydlig bild av en ökning i försäljning av klimatkompensation (mätt i ton koldioxidekvivalenter) från år 2015 till och med 2022. Försäljningssiffrorna för företagskunder pekar på att klimatkompensation fortsätter att vara ett viktigt led i att infria företags klimatlöften och ökande klimatåtaganden. Studien innefattar inte köp av klimatkompensation som gjorts av privatpersoner.

 

Här kan ni ta del av studien i sin helhet.

Senaste nytt