Klimatkompensation – en marknad som bör bidra till klimaträttvisa

June 18, 2019

Ibland får jag höra att man inte ”tror” på klimatkompensation eller inte tycker om ordet klimatkompensation. Jag har till och med hört flera som tycker att man ska hitta på ett nytt ord.

Låt mig försöka förklara varför vi inte bara kan hitta på ett nytt ord eller varför ”att man inte tror på klimatkompensation” är ett argument.

Handeln med frivillig klimatkompensation började i mitten av 90 talet och tog fart under slutet av 2000-talet. Den har bidragit till att minska, binda eller undvika över 437,1 MtCO2e-ekvivalenter. Det kan tex motsvara förbränning av 1 miljard fat med olja. Klimatkompensation köps av företag, individer och regeringar och under 2018 annullerades rekordmånga klimatkompensationskrediter, motsvarande 42,8 MtCO2e. Annullera innebär tex att jag går in via ZeroMissions konto i ett internationellt register och tar bort den klimatkompensation som du kanske har köpt av mig. Det gör att de tonnen du köpt av mig, avlägsnas från marknaden och inte kan säljas igen.

Klimatkompensation är alltså en marknad som omsätter en produkt i form av ton koldioxid och som omsätter en massa pengar.

Vi på ZeroMission har från första start arbetat med en klimatkompensationsstandard som heter Plan Vivo. Det finns flera projekt världen över som har certifierat sig mot Plan Vivo. Det finns alltid en lokal partner, en NGO som utvecklar projekten. Det tycker vi är bra eftersom vi får bättre inblick i de nationella och regionala förutsättningarna.

För att skapa och sälja 1 ton klimatkompensation krävs en noggrann process för att säkerställa att verkliga och kvantifierbara utsläppsminskningar har uppnåtts. Om detta kan jag skriva en helt egen bloggpost då det ingår mycket beräkningar, administration, dokumentation, valideringar och verifieringar…men det tänker jag inte göra nu.

ZeroMission har jobbat med att erbjuda klimatkompensation sedan 2006. ZeroMissions vision är att skapa planetnytta, och för att hjälpa företag att skapa bättre affärer. Jag har jobbat på ZeroMission i snart 9 år. Min drivkraft är bland annat att skapa klimaträttvisa. Jag är jättestolt över att ha möjliggjort att herdesamhällen på Mongoliets stäpper och urfolk i Mexiko, direkt nedstigande från Maya får en möjlighet till diversifierad inkomst och därmed ökar sina chanser att bibehålla sina social, kulturella och politiska institutioner.

 

 

 

 

Jenny Blomberg
jenny.blomberg@zeromission.se