Klimatkompensationens historia

November 4, 2020

Klimatkompensation som vi känner till den i dag har förekommit sedan senare delen av 1980-talet. Från en handel utan insyn mellan två parter har det utvecklats till en mogen marknad. Tack vare årliga rapporter från Ecosystem Marketplace kan ZeroMission presentera en kortfattad sammanställning av klimatkompensationens historia.

Grunden till dagens system med klimatkompensation började redan förra årtusendet. På 1980-talet inleddes handeln genom några inte särskilt transparenta affärer mellan miljöorganisationer och företag med stort intresse för miljöfrågor. Decenniet senare skrevs två internationella avtal på som skulle få betydelse för framtiden.

Klimatkompensationsmarknaden växer

I samband med att USA drog sig ur Kyotoprotokollet grundades 2003 Chicago Climate Exchange (CCX). Det blev världens första storskaliga plattform för handel med frivillig klimatkompensation. Två år senare lanserade EU sitt system för handel med utsläppsrätter (EU ETS). Efter dessa två händelser tar marknaden för frivillig klimatkompensation fart och 2006 började Ecosystem Marketplace göra sin årliga rapport. Det var förövrigt samma år som ZeroMission grundades och blev en av de 60 förmedlarna.

Klimatkompensation från 2006 och framåt

När handeln av klimatkompensation kom igång var USA både största köpare och största leverantör av frivillig klimatkompensation. En tredjedel av krediterna handlades via CCX, och resten i någon av de andra, oberoende, handelsplatserna.  Projekttyperna var jämnt fördelade mellan landanvändning, förnybar energi, och industrial gases. Så småningom lanserades även effektiva spisar som klimatkompensation. För att skapa ordning och reda i branschen tog ICROA fram en kod för bestpraxis.

Under 2010-talet utvecklades marknaden ytterligare. Det som framförallt har märkts är att intresset för naturliga klimatlösningar har ökat tillsammans med intresset för projekt som har en positiv social inverkan. Det är den typen av projekt som återfinns i ZeroMissions portfölj.

Volymen varierar över åren

Volymen såld klimatkompensation har varierat över åren. Det har varit standarder som tillkommit, finanskris och av olika anledningar varierande intresse. Högst andel krediter såldes 2008. Innan coronaviruset slog till och blev en global pandemi syntes en klar uppåtgående trend.

Nu återstår att se hur marknaden utvecklas framåt. ZeroMission kommer vara med även framöver och sälja högkvalitativ klimatkompensation till kunder som delar filosofin att klimatkompensation är ett av flera sätt att minska verksamhetens klimatpåverkan.

Ordlista

Ta del av ord inom marknaden här

+
 • CCB – Climate, Community & Biodiversity standard

  Identifierar project som bade belyser klimatförändringar, stöttar lokalsamhället med dess småbrukare och bevarar biologisk mångfald. Förekommer ofta tillsammans med VCS och hanteras av Verra sedan november 2014.

 • CCX – Chicago Climate Exchange

  Utvecklades som ett pilotprogram för USA 2003 efter att landet dragit sig ur Kyotoprotokollet. Det blev världens första storskaliga plattform för handel med frivillig klimatkompensation.

 • CDM – Clean Development Mechanism

  En global marknad för tvingande klimatkompensation länder emellan.

 • EU ETS – EU emissions trading system

  EU:s system för handel med utsläppsrätter. Verktyg för att minska utsläpp av växthusgaser genom att den som inte kan minska köper utsläppsrätter av den som inte gör bruk av alla sina. EU sätter taket för hur mycket växthusgaser som får släppas ut.

 • ICROA – International Carbon Reduction and Offset Alliance

  ICROA är en icke vinstdrivande organisation som består av ett antal leverantörer av klimatkompensationskrediter. Plan Vivo, den standard för klimatkompensation som ligger ZeroMission varmast om hjärtat, står utanför ICROA.

 • Kyotoprotokollet

  En internationell överenskommelse för att agera mot klimatförändringar.

 • REDD – Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation

  Klimatkompensationsprojekt som går ut på att bevara befintlig skog och därmed förhindra utsläpp av koldioxid.

 • UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change

  FN:s klimatkonvention som skrevs på vid konferensen i Rio de Janeiro 1992 av nästa alla världens länder. Målet är att ”stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar att mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt”.

 • VCS – Verified Carbon Standard

  VCS stod i starten för The Voluntary Carbon Standard, är den klimatkompensationsstandard i världen som har flest certifierade projekt. Standarden omfattar 15 olika kategorier av projekt, från energi till markanvändning. ZeroMission har ett fåtal VCS-certifierade projekt i portföljen.

Henrik Hydén
henrik@brandbiz.se

Senaste nytt