Negativa utsläpp och skördeglädje med biokol

November 20, 2018

Efter varningssignalerna från IPCC i våras har s.k. negativa emissionsteknologier (NETs) fått stor internationell uppmärksamhet. Det är tydligt att vi inte bara måste minska våra utsläpp, men också samla in och ta hand om den koldioxid vi redan släppt ut. Biokol är en av de negativa emissionsteknologier som kommer bli allt viktigare för att klara klimatmålet på 1.5°C.

I förra veckan besökte ZeroMission Stockholm Vatten & Avfall (SVOA), där de arbetar med just detta. I sin pilotanläggning för biokol i Högdalen skapar de biokol av trädgårdsrester, både från kommunala och privata trädgårdar. Sen 2014 har SVOA arbetat med att skala upp biokolsproduktionen för användning i statsplanteringar runt om i Stockholm, där man gett nytt liv åt träd och grönområden. Biokolet är också tillgängligt för allmänheten, och man kan i utbyte mot trädgårdsavfall hämta biokol. Vad gäller skördeökningen kan man låta rödbetorna i bilden tala för sig själva!

 

Biokolets potential är stor, inte bara som jordförbättringsmedel utan också som kolsänka. Högdalens produktion, som idag är relativt liten, fångar årligen upp motsvarande utsläppen från 700 bilar (ca 900 tCO2). Energin som skapas under processen, där biomassa förkolnas i en syrefattig miljö, används just nu som förnybar värme till 80 lägenheter. Eftersom anläggningen binder mer kol än den släpper ut blir nettoutsläppet negativt och klimatnyttan positiv.

Initiativet har fått internationell uppmärksamhet, då man vunnit Bloomberg’s Mayors Challenge för sin vision om biokol som ett hållbar markförbättringsmedel och kolsänka. Sen man vunnit tävlingen har man tagit emot besökare från hela världen, som är intresserade av att genomföra liknande projekt i sina städer.

Nu är vi i ett skede där man inte bara kan vänta på att nya innovationer ska lösa problemen. Biokol är ett exempel på hur gammalt förnuft om att återföra energi och näring till naturen kan användas för att lösa de globala problem vi står inför.

admin
evelina.sundin@ohmy.co