Biogas i Indien – Gold Standard

February 20, 2020

Projektet leder till utsläppsminskningar genom reducerad förbränning av ved och fotogen, undvikna metalutsläpp från utnyttjandet av boskapsgödsel samt minskad avskogning och tryck på hotade skogsområden.

I Kolardistriktet i Indien är ved och fotogen det huvudsakliga bränslet för matlagning. Genom projektet ersätts öppna spisar med effektiva spisar som eldas med biogas producerad av lokalt tillgängligt avfall, som kodynga och växtdelar. Projektet omfattar 9 000 hushåll i distriktet och syftar till att installera småskaliga biogasanläggningar i varje hushåll, anpassat efter antal personer i hushållet samt typ och antal boskap. Endast kvinnor har rätt att köpa och äga en biogasanläggning. Detta hjälper till att jämna ut maktbalansen i familjer och stärka kvinnors ställning i samhället.

 

Ytterligare sociala och ekonomiska fördelar inkluderar minskad hälsorisk från rökfyllda utrymmen inomhus, och tidsbesparing då man inte längre behöver samla ved till matlagning och vattenrening. Restprodukten som återstår när biogasen producerats är ett utmärkt gödsel för utarmade jordar som kan minska användningen av kemiskt gödsel. Hittills har över 142 000 ton ekologiskt gödsel producerats.

Senaste nytt