Biogas i Indien – Gold Standard

February 20, 2020

Projektet leder till utsläppsminskningar genom reducerad förbränning av ved och fotogen, undvikna metalutsläpp från utnyttjandet av boskapsgödsel samt minskad avskogning och tryck på hotade skogsområden.

I Kolardistriktet i Indien är ved och fotogen det huvudsakliga bränslet för matlagning. Genom projektet ersätts ineffektiva öppna spisar med effektiva spisar som eldas med biogas producerad lokalt tillgängligt avfall, som kodynga. Projektet omfattar 9 000 hushåll i distriktet och syftar till att installera småskaliga biogas anläggningar till varje hushåll, anpassat efter antal personer i hushållet samt typ och antal boskap. Endast kvinnor har rätt att köpa och äga en biogasanläggning. Detta hjälper till att jämna ut maktbalansen i familjen och stärka kvinnors ställning.

 

Ytterligare sociala och ekonomiska fördelar inkluderar: minskad hälsorisk från rökfyllda utrymmen inomhus och tidsbesparing då man inte längre behöver leta efter ved för uppvärmning och matlagning. Restprodukten som återstår är en utmärkt gödsel för utarmade jordar. Den kan också förhindra att jordbruket blir beroende av kemiskt gödsel. Hittills har biogassystemen producerat 142 283 ton ekologiskt gödsel och därmed minskat behovet av 2031 ton kemiskt gödsel.

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt