Biogas i Indien – Gold Standard

January 16, 2021

Projektet leder till utsläppsminskningar genom reducerad förbränning av ved och fotogen, undvikna metangasutsläpp från utnyttjandet av boskapsgödsel samt minskad avskogning och tryck på hotade skogsområden.

De första installationerna har gjorts i Gulbarga, Yadgir och Bidar District i Karnataka State. Projektet omfattar installation av biogasanläggningar i 9 590 hushåll. Dessa matas med djurdynga och köksavloppsvatten. Den genererade gasen används för matlagning. Dessutom tjänar restfraktionen som högkvalitativt gödselmedel som ersätter kemiska produkter.

 

Traditionellt tillgodoses hushållens energibehov för matlagning i projektområdet med ved och fotogen. De ineffektiva spisar som folk traditionellt använder har en termisk verkningsgrad på endast åtta till tio procent. Låga familjeinkomster gör det omöjligt för lokalbefolkningen att ersätta detta traditionella bränsle. Det har lett till avskogning i distrikten.

 

Dessutom har inhemska biogasanläggningar positiva effekter på hållbar utveckling som att minska arbetsbördan för kvinnor och barn för att samla in ved och att underlätta hälsoproblem orsakade av föroreningar inomhus. Biogasaggregatet har en kapacitet på antingen två eller tre kubikmeter beroende på antal och typ av nötkreatur som hushållet äger samt på antalet personer i hushållet.

 

Programmet ger utsläppsbesparingar av växthusgaser (GHG) på följande sätt: Biogasen tränger undan växthusgasutsläpp från fotogen och ved som tidigare användes för matlagning. Biogasen som produceras av boskapsgödsel är en förnybar energikälla. Biogasen tränger undan växthusgasutsläpp från boskapsgödsel som för närvarande dumpas i gropar nära hushållet. Boskapsgödseln dumpas tillsammans med annat avfall som halm från ladugården, lite köksavfall, skörderester och annat organiskt material och vätskor i gropen. Detta organiska avfall är aldrig torrt och blandas inte, därför sönderfaller animaliskt avfall anaerobt och avger metangas.

 

SKG Sangha koordinerar programmet i hela Indien och installerar systemen med hjälp av folk från hushållen. SKG Sangha är en mycket erfaren indisk icke-statlig organisation som redan arbetar i över 20 år inom detta verksamhetsområde.

 

Projektet bidrar till 10 av FNs hållbarhetsmål.

Senaste nytt