Biogas i Indonesien – Gold Standard

November 14, 2019

I det här projektet uppnås klimatnyttan genom att fossila bränslen ersätts med biogas. Biogasen produceras genom att dynga från grisar och boskap blandas med kompost och vatten.

I Indonesien är användningen av ved och kostsamma fossila bränslen för matlagning och uppvärmning av vatten utbredd. Syftet med projektet är att installera småskaliga biogasanläggningar för hushåll med boskapsdjur som en hållbar energikälla för matlagning och belysning. Projektet är lokaliserat på ön Sulawesi där huvudsakligen grisgödsel används för att producera biogas. Rötresten från produktionen används som värdefull organisk gödsel för att förbättra skördar.

"I used to spend USD 15 monthly on LPG for cooking. Now I can spend the money on better meals and milk for my child."

Förutom utsläpp som undviks från förbränning av ved och fossila bränslen leder projektet till utsläppsminskningar genom tillvaratagandet av grisgödsel som annars släpper ut metan vid fermentering. Rötresten från biogasproduktionen ersätter också kemiska gödselmedel och dess utsläpp från produktion och transport. Projektet har sedan projektstart installerat 18400 biogasanläggningar och undvikit förbränningen av ca 63 000 ton ved.

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt