CommuniTree Programme Nicaragua – Plan Vivo

November 14, 2019

Avskogning är en av de största orsakerna till klimatförändringarna. Ungefär 50% av ett träds vikt utgörs av kol, och när träden huggs ned frigörs det i atmosfären. CommuniTree är ett av våra mest nyskapande skogsprojekt som arbetar med att förhindra just avskogning genom att skapa incitament för markägarna att behålla sina träd och också plantera nyttoväxter som ger löpande inkomster. Projektet har vunnit Rainforest Alliance Eco-Index Award.

Detta projekt är baserat i norra Nicaragua där bönder erbjuds betalning för noggrant planterade och välskötta träd på sin egen mark. I projektet används olika inhemska arter av växter och träd och varierade odlingsmetoder, allt för att maximera trädens tillväxt. Till exempel samplanteras kaffebuskar med mindre grödor för att ge skugga och skydd mot jorderosion. För bönderna i projektet innebär träden ett skydd vid extremväder då de binder vatten, förhindrar jordskred och erbjuder skugga för djur, grödor och inte minst de över 1000 familjer som bor i området.

Utöver att projektet binder CO2 från atmosfären så har man etablerat biokolsanläggningar och också finsnickerier där virke från gallring tas omhand för produktion av enklare träprodukter såsom skålar, skärbrädor mm.  Alla inkomster tillfaller projektet och fördelas ut till de deltagande småbrukarna.

 

Över 3 miljoner ton CO2e har hittills bundits upp tack vare verksamheten, och projektet fortsätter att växa för varje år. Projektets modell är så framgångsrik att konsulter från CommuniTree utbildar Nicaraguas regering och andra myndigheter i deras metoder som stöd till småbrukare.

 

Varje hektar i projektet kan kopplas till en markägare och visualiseras i mjukvaran FARM-TRACE, vilket ger ett kraftfullt kommunikativt värde för investerare. Projektet är certifierat av den internationellt välkända standarden för träd- och skogsprojekt Plan Vivo, och får mycket uppmärksamhet utomlands. 2018 presenterades CommuniTree till exempel på FNs Food och Agriculture Agency i Rom, och samma år mottog projektets grundare utmärkelsen Meritorious Service Cross som delas ut av Kanadas guvernör.

 

Taking Root, organisationen bakom projektet, som har sitt lokalkontor i Limay i nordvästra Nicaragua har tagit lokal arbetskraft till hjälp för att leda och övervaka projektet och på kort tid har man blivit traktens största arbetsgivare.

 

Länk till projeketets senaste årsrapport (2023)

Småbrukaren Justina Gutierrez Muños på sin mark

Senaste nytt