CommuniTree Carbon Programme Nicaragua – Plan Vivo

November 14, 2019

Avskogning är en av de största orsakerna till klimatförändringarna. Ungefär 50% av ett träds vikt utgörs av kol, och när träden huggs ned frigörs det i atmosfären. CommuniTree är ett av våra mest nyskapande och avancerade skogsprojekt som arbetar med att förhindra avskogning. Projektet har vunnit Rainforest Alliance Eco-Index Award.

Detta projekt är baserat i norra Nicaragua där bönder erbjuds betalning för noggrant planterade och välskötta träd på sin egen mark. I projektet används olika inhemska arter av växter och träd och varierade odlingsmetoder, allt för att maximera tillväxten. Till exempel samplanteras kaffebuskar tillsammans med mindre grödor för att ge skugga och skydd mot jorderosion. För bönderna i projektet innebär träden ett skydd vid extremväder då de binder vatten, förhindrar jordskred och erbjuder skugga för djur, grödor och inte minst de över1000 familjer som bor i området. Över 650 000 ton CO2e har hittills bundits upp tack vare verksamheten och projektet fortsätter att växa för varje år. Projektets modell är så framgångsrik att konsulter från projektet utbildar Nicaraguas regering och andra myndigheter och projekt om deras metoder som stöd till småbrukare.

 

Varje hektar i projektet kan kopplas till en markägare och visualiseras i mjukvaran Google Earth, vilket ger ett kraftfullt kommunikativt värde för investerare. Projektet är certifierat av den internationellt välkända standarden för träd- och skogsprojekt Plan Vivo. Projektet får mycket uppmärksamhet utomlands. 2018 presenterades projektet t.ex. till FNs Food och Agriculture Agency i Rom, och samma år mottog projektets grundare utmärkelsen Meritorious Service Cross som delas ut av Kanadas guvenör.

Taking Root som har sitt lokalkontor i Limay i nordvästra Nicaragua har tagit lokal arbetskraft till hjälp för att leda och övervaka projektet och på kort tid har man blivit traktens största arbetsgivare. Med avancerade IT-lösningar som inkluderar GPS och handdatorer med kamera och skräddarsydd mjukvara ges mer exakta resultat. Här hittar du Taking Roots You Tube kanal.

 

För Arvid Nordquist, som har klimatkompenserat sitt kaffesortiment i kaffeodlande länder sedan 2011, är CommuniTree Carbon och trädplantering ett naturligt projektval. De hämtar en stor del av sitt kaffe från Nicaragua och därmed blir kompensationen en investering som, genom en bättre närmiljö och en bättre situation för småbrukare, direkt gynnar det egna kaffet.

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt