Effektiva spisar, Etiopien – Fairtrade Climate Standard

April 17, 2020

Luftföroreningar inomhus är en av de största orsakerna i världen till försämrad hälsa. Ögonsjukdomar och andningssvårigheter är vanliga symptom, men det händer även att människor dör i förtid. Det här projektet minskar behovet av ved och förbättrar samtidigt miljön inomhus för de familjer som använder de effektiva spisarna.

Oromia Coffee Farmers Cooperative Union / OCFCU är den etiopiska partnern i detta projekt som ingår i Fairtrade Carbon Partnership (FCP). I detta projekt distribueras 40 000 effektiva spisar ut till familjer vilket minskar vedkonsumtionen och därmed koldioxidutsläppen med 40%. Målet är att distribuera spisar till 20 000 hushåll.

 

Kaffesektorn i Etiopien hotas av både av avskogning och klimatförändringarna. Kaffebuskar är mycket känsliga för stigande temperaturer, så om jordens temperatur fortsätter att öka får det förödande konsekvenser för småbrukare världen över. En ökning med så lite som en grad resulterar i en klar förlust av kvalitén på kaffebönorna. Två graders ökning skulle resultera i en betydande produktivitetsförlust.

Varje hushåll använder två olika sorters spisar, en spis för allmänt bruk och en för att baka Injera vilket är ett platt runt bröd av tefmjöl. Kaffebönderna betalar för kaminen dels kontant och dels med de CO₂e-krediter som användningen av spisarna genererar. När behovet av ved inte är lika stort leder det till att mindre tid behöver läggas på att samla in ny. Detta gör att kvinnor och barn, som är de som oftast samlar in ved, får tid över att göra annat.

 

Precis som för Fairtrade-certifierade råvaror finns ett minimipris för krediterna för att projekten ska vara ekonomiskt hållbara för projektdeltagarna. Utöver minimipriset generar krediterna också en extra Fairtrade-premie, som används för investeringar som minskar producenternas och lokalsamhällets klimatpåverkan.

 

De Fairtrade-märkta utsläppskrediterna lanserades internationellt år 2015 och regleras genom Fairtrades klimatkriterier. Klimatkompensationen har tagits fram tillsammans med Gold Standard, som är en av de ledande organisationerna inom utsläppskrediter och hållbar utveckling.

 

ZeroMission är den första distributören av Fairtrade-märkta utsläppskrediter i Sverige och kompletterar därmed sitt breda erbjudande av klimatkompensation med fokus på social utveckling. Genom att köpa Fairtrade-certifierade utsläppskrediter åtar sig också kunderna att göra upp en plan för att minska sina egna utsläpp, ett krav som inga andra standarder ställer idag.

Senaste nytt