Halo Verde, Östtimor – Plan Vivo

March 1, 2021

Det här projektet rekryterar småbrukare för att plantera träd och återställa degraderade marker på Östtimor, en ö hårt drabbad av avskogning. Träd och grödor samplanteras enligt modeller för skogsjordbruk för att främja kolinlagring i träd och mark, samtidigt som metoden ger rikligare skördar. Projektet är det första att certifieras av Plan Vivo på Östtimor.

Bild: Property of FCOTI

Genom att återplantera avverkad skog minskar risken för jorderosion och förluster av öns biologiska mångfald och vilda djurliv. Plan Vivo standarden tillåter endast att inhemska träd och grödor planteras, och som i alla Plan Vivo certifierade projekt går minst 60% av inkomsten till deltagarna genom den lokala projektorganisationen.

 

Sedan starten 2011 har projektet förbättrat försörjningen för mer än 950 jordbrukare genom de betalningar som görs i utbyte mot noggrant planterade och välskötta träd. Projektet bidrar också till att restaurera degraderade marker, förbättra jordkvalitén, och bidra med kunskap i odlingsmetoder. Projektet utvidgas gradvis för att inkludera nya småbrukare och nya hektar. Målet är att återbeskoga minst 322 hektar mark till 2029.

 

En viktig del av projekt är att implementera alternativa källor till inkomst. Projektet Halo Verde fokuserar på att hjälpa kvinnliga deltagare hitta lokala marknader för att sälja sylt, såser och lokalt producerat godis. Projektet har också initierat en fond som endast riktar sig till kvinnor för att stärka deras ekonomiska ställning i samhället, och byggt upp ett system för att dela ut stipendier till studenter på gymnasier och universitet.

Senaste nytt