Mikoko Pamoja Mangrove, Kenya – Plan Vivo

August 10, 2020

Trots sin stora potential som en viktig kolsänka hotas marina ekosystem mer än något annat ekosystem på planeten. ⁠Mikoko Pamoja Mangrove är ett banbrytande och innovativt projekt som ger en "trippelvinst" för samhället Gazi Bay i södra Kenya: klimatförändringarna bekämpas, den biologiska mångfalden bevaras och samhällets försörjning förbättras.

Mikoko Pamoja (“mangrove tillsammans” på swahili) är världens första projekt att finansiera bevarande av mangroveskogar genom försäljning av klimatkompensationskrediter. Projektet är ett samarbete mellan lokala, nationella och internationella organisationer som gått samman för att stödja förvaltningen av mangroven i denna speciella vik vid Kenyas sydostkust. Frivilligorganisationer, forskningsinstitutioner och myndigheter samarbetar för att stödja samhället i att skydda sin livsviktiga mangroveskog, vilket gynnar både lokalsamhället, miljön och klimatet.

 

Inkomster från klimatkompensationen möjliggör inte bara att mangroveskogen skyddas och återbeskogas, utan pengarna räcker också till att stärka samhället. Rent vatten har hittills tillhandahållits för 3 500 personer, 700 skolbarn har fått utbildningsmaterial samtidigt som 117 hektar skog har skyddats.

 

Detta innovativa projekt har fått internationellt erkännande. År 2017 vann projektet det prestigefyllda Equator Initiative Price för sitt arbete.

 

ZeroMission besökte projektet 2016.

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt