REDD+ Khasi Hills, Indien – Plan Vivo

November 14, 2019

Khasi Hills är ett av de första REDD+ projekten i Asien som implementeras och koordineras av lokala samhällen. Projektet skyddar och restaurerar idag ett område på över 23 500 hektar skog och involverar människor från fler än 86 olika byar.

Khasi Hills finns i distriktet Khasi i Meghalaya, nordöstra Indien. Området har beskrivits som den våtaste platsen på jorden eftersom den anses vara en av jordens regnigaste platser. Den lokala miljön är rik på biologisk mångfald, hem till heliga skogar och gamla stenmonoliter. Den snabba avskogningen i området hotar inte bara klimatet genom den koldioxid som frigörs, utan även lokala vattendrag och människors långsiktiga försörjningsförmåga. Projektet har som mål att bekämpa avskogningen och återställa områdets skogar till förmån för människor och natur.

 

Ett annat huvudmål med projektet är att leverera långsiktiga strategier för att ta itu med fattigdom. Ett särskilt fokus riktas mot kvinnor som utbildas i att ta hand om de mikrofinansgrupper som skapas inom ramen för projektet. Man tillverkar och installerar också effektiva spisar. Målet är att installera dessa i 5 000 hushåll för att ytterligare minska trycket på behovet av ved. Det förbättrar också inomhusklimatet och minskar rökföroreningar i hemmen.

 

Välkommen på digital frukost  tillsammans med Tambor Lynghdoh, projektansvarig från Khasi Hills REDD+

Senaste nytt