REDD+ Khasi Hills, Indien – Plan Vivo

November 14, 2019

Ett av de första REDD+ projekten i Asien som implementeras och koordineras av lokala samhällen. Projektet skyddar och restaurerar idag ett område på över 27 000 hektar skog.

Projektet finns i distriktet Khasi i Meghalaya, nordöstra Indien. Området har beskrivits som den våtaste platsen på jorden eftersom den anses vara en av jordens regnigaste platser. Området är rikt på biologisk mångfald, hem till heliga skogar och gamla stenmonoliter. Den snabba avskogning i området hotar inte bara klimatet genom den koldioxid som frigörs, utan även lokala vattendrag och människors långsiktiga försörjningsförmåga.

 

Projektet syftar till att bekämpa avskogning och återställa områdets skogar till förmån för människor och natur. Det är ett av de första REDD+projekten i Asien som implementeras och koordineras av lokala samhällen. Man arbetar med tio kirgisiska regeringar (hima) och 62 byar för att bevara 27 000 hektar moln-regnskog.

"Khasi Hills är en global ”hotspot” för biologisk mångfald."

Ett annat huvudmål med projektet är att leverera långsiktiga strategier för att ta itu med fattigdom hos landsbygdsfamiljer. Ett särskilt fokus riktas mot kvinnor som tränas att ta hand om de mikrofinansgrupper som skapas inom ramen för projektet. Man tillverkar och installerar också effektiva spisar. Målet är att installera dessa i 5 000 hushåll för att ytterligare minska trycket på ved. Det kommer också förbättra inomhusklimatet och minska rökföroreningar i hemmen.

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt