REDD+ Nakau, Pacific Islands – Plan Vivo

November 14, 2019

Projektet har som syfte att minska lokala samhällens sårbarhet för klimatförändringar genom att göra det möjligt till att bevara sin skog.

Stilla havsöarna är mycket sårbara för klimatförändringar och befolkningen är hårt drabbade av översvämningar, jorderosion och saltvatteninträngningar. Öarna ligger endast några meter över havsytan och riskerar att försvinna om havsnivån stiger. Man upplever också extremt väder som kraftig torka, cykloner och orkaner.

 

I detta klimatkompensationsprojektet jobbar vi med att bevara tropiska skogar (totalt 4610 ha), vilket bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. Skogen är essentiell för att minska sårbarheten för orkaner och översvämningar samtidigt som den ger en rad ekosystemtjänster som främjar den biologiska mångfalden och ger bättre tillgång till rent dricksvatten.

 

Projektet startade 2014 och koordineras av Live and Learn och under ett år uppskattas 66 803 ton koldioxid bevaras i biomassa via detta projektet.

 

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt