REDD+ Nakau, Drawa Fiji – Plan Vivo

November 14, 2019

Öarna i Stilla Havet är mycket sårbara för klimatförändringar och befolkningen är hårt drabbade av översvämningar, jorderosion och saltvatteninträngningar. Dessa öar ligger endast några meter över havsytan och riskerar att försvinna om havsnivån stiger. Befolkningen upplever också extremväder som kraftig torka, cykloner och orkaner. Det här projektet har som syfte att minska lokala samhällens sårbarhet för klimatförändringar genom att bevara och restaurera skog.

Drawa Forest Project är ett initiativ som gör det möjligt för ursprungsbefolkningar på Fiji att avstå från kommersiell avverkning av skog. Projektet syftar till att skydda 4 144 hektar skogsområde på Vanua Levu, den näst största ön på Fiji. Projektområdet tillhör åtta ”mataqali”, eller fijianska klaner, som gick samman för att bilda Drawa Block Forest Communities Cooperative som ett sätt att etablera ett skyddat område och samtidigt införa förbättrade skogsbruksmetoder. Under ett år uppskattas ca 66 800 ton koldioxid bevaras i biomassa.

 

Projektet stödjer också alternativa inkomstkällor, som till exempel honungsprodukter från regnskogen. Dessa säljs på den lokala marknaden. Den bevarade skogen skyddar byarna från cykloner, översvämningar och torka, samtidigt som den ger rent vatten till Drawa-folket och andra samhällen som är beroende av bäckar som rinner från regnskogarna. Intäkterna från försäljningen av koldioxidkrediter har hjälpt till att bygga upp förbättrade vatten- och sanitetsanläggningar och andra byggprojekt i fem byar i regionen.

 

Som ett erkännande av sin framgång vann projektet ”Pacific Community Award” och ”Secretariat of the Pacific Regional Environment Program Award for Excellence in Implementing Island Ecosystem Management Principles” 2015, och ”International Energy Globe Award for Fiji” år 2020.

 

Projektet startade 2012 och koordineras av Live and Learn.

 

Senaste nytt