REDD+ Nakau, Pacific Islands – Plan Vivo

November 14, 2019

Öarna i Stilla Havet är mycket sårbara för klimatförändringar och befolkningen är hårt drabbade av översvämningar, jorderosion och saltvatteninträngningar. Dessa öar ligger endast några meter över havsytan och riskerar att försvinna om havsnivån stiger. Befolkningen upplever också extremt väder som kraftig torka, cykloner och orkaner. Det här projektet har som syfte att minska lokala samhällens sårbarhet för klimatförändringar genom att bevara och restaurera ovärderlig skog.

I detta klimatkompensationsprojektet jobbar vi med att bevara tropiska skogar (totalt 4610 ha), vilket bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. Under ett år uppskattas 66 803 ton koldioxid bevaras i biomassa. Skogen är essentiell för att minska sårbarheten för orkaner och översvämningar samtidigt som den ger en rad ekosystemtjänster som främjar den biologiska mångfalden och ger bättre tillgång till rent dricksvatten.

 

Projektet startade 2014 och koordineras av Live and Learn.

 

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt