Effektiva spisar på Madagaskar – Gold Standard

November 14, 2019

Jakten på ny jordbruksmark, timmer och ved på Madagaskar hotar de unika ekosystemen och klimatet. Enligt WWF täcktes ungefär 90 procent av ön med skog i början på 1900-talet. Idag finns knappt 10 procent kvar, och mer än 400 000 hektar försvinner varje år.

Madagaskar är generellt sett lågt utvecklat och 85 procent av befolkningen lagar fortfarande, 2022, sin mat över öppen eld. För att minska koldioxidutsläppen och behovet av ved, vilket motverkar avskogningen, tillverkar orgnisationen ADES (Association pour le Développement de l’Energy Solaire) effektiva spisar och klimatvänliga spisar.

"My grandmother says, Madagascar used to be a green Island. Today, it is a red island." Eléonore Rabotoson

Organisationen ADES har varit verksam på Madagaskar i över 20 år och har en god lokal förankring och spridning över hela ön. Spisarna säljs i huvudsak till lokala hushåll för ett reducerat pris, men används också i större industriella kök som skolor, sjukhus och barnhem. Idag erbjuder ADES en portfölj av nio olika effektiva spismodeller. Spisarna produceras på ön, vilket skapar mer än 500 lokala jobb. Projektet driver nio produktions- och distributionsverkstäder för att hantera kunder över hela Madagaskar.

 

Inom projektet sker utbildningar och workshops med skolor och institutioner som uppmärksammar vikten av att bevara skogar. För varje såld spis planteras också minst två träd. Projektet stödjer 10 av FN:s globala hållbarhetsmål.

Senaste nytt