Varifrån kommer utsläppen vi ska minska?

July 4, 2019

Klimatet och hållbara lösningar har varit ett av Almedalens stora huvudämnen, och det har varit häftigt att höra förslag på olika lösningar från företag, politiker, forskare och andra sakkunniga. Men i ett demokratiskt forum som Almedalen kan man undra hur det ligger till med allmänhetens åsikter och kunskap om klimatpåverkan i Sverige? Och vad är medias roll? Det här diskuterades på Kantar/SIFOs seminarium igår eftermiddags.

Klimatförnekelsens tid är tydligen förbi. Endast 3% av de ca 2100 tillfrågade tror inte att människan har någon påverkan på klimatet. Efter att precis innan ha besökt EU Kommissionens seminarium med titeln “Desinformation – är europa i ett informationskrig?” var detta något som var skönt att höra.

Men trots den breda övertygelsen om att vi påverkar klimatet verkar det inte självklart hur påverkan sker. En av de mest intressanta frågorna gick ut på att peka ut de två största utsläppskällorna. Medan 83% pekade ut industrin, var det endast 43% som pekade ut transporter – trots att det är det näst största utsläppskällan i Sverige. En tredjedel svarade också att flyg är en av de två största utsläppskällorna.

Jag kommer lämna Almedalen med hopp om att det finns bred uppslutning bland företag och andra samhällsaktörer för att hitta lösningar på vår ökande klimatpåverkan. Men Kantar/SIFOs seminarium visade också behovet av en medierapportering som inte bara belyser klimatpåverkan, men också sätter de i sin kontext. Det behövs mycket mer kunskap om vilka som är de största källorna till utsläpp av växthusgaser – för hur ska vi annars minska dem?

admin
evelina.sundin@ohmy.co