ZeroMission inleder samarbete med Greentime för beräkning av klimatpåverkan från evenemang

February 8, 2024

Årligen genomförs ett stort antal evenemang som totalt sett har en stor klimatpåverkan. Greentime är ett företag som arbetar aktivt för att hjälpa arrangörer att på olika sätt skapa mer hållbarhet i genomförandet. ZeroMission har nu inlett ett samarbete med Greentime avseende klimatberäkningar.

ZeroMission har sedan i slutet av 2023 startat ett samarbete med Greentime kring klimatberäkningar för evenemang. Vi har bidragit med metodik, emissionsfaktorer mm för att kunna göra bästa möjliga beräkning av alla växthusgasutsläpp kopplade till olika evenemang.  

 

Ett evenemang kan t ex vara större konferenser, kongresser, arenakonserter, festivaler mm. Under ett normalt helår genomförs bara i Sverige ca tusentals evenemang som involverar hundratusentals besökare och här finns en stor potential för att reducera klimatpåverkan. Det handlar om utsläpp från mat, dryck, lokala transporter, energi, besökares resor till och från evenemanget mm.  

 

Greentime, som utsågs till Branschvinnare 2022, grundades 2014 och arbetar brett med hållbarhet kring evenemang och har t ex hjälpt VM i handboll, Malmöfestivalen och Stockholm filmfestival att agera mera hållbart. Greentime har bland annat tagit fram certifieringen Hållbart Event och det egenutvecklade planeringsverktyget där ZeroMission nu går in som en mer aktiv partner vad gäller klimatberäkningar. Verktyget har uppgraderats och förbättrats med en rad nya funktioner där klimatavtrycket kan uppskattas i alla tre scope. 

 

Lansering 28 februari  

Den 28 februari är det dags för nylanseringen vilket sker genom ett webinarium via Zoom. Vår klimatstrateg Cecilia Hall kommer att vara med och prata om den uppdaterade klimatkalkylatorn i Greentimes planeringsverktyg samt bidra med kunskap kring hur arrangörer kan tänka kring klimatpåverkan för sina evenemang. 

 

Anmälan till lanseringen görs på Greentimes hemsida, länk här .

Senaste nytt