Klimatkompensation som start för fler miljösatsningar

October 3, 2019

2011 började Arvid Nordquist klimatkompensera allt kaffe ur ett livscykelperspektiv, i hela leverantörskedjan. Satsningen blev en katalysator för ett bredare och dedikerat hållbarhetsarbete som har varit en givande boost för företaget - inte minst för affären.

Arvid Nordquists marknadschef Erica Bertilsson berättar att huvudanledningen till satsningen var att man ville nå en ökad differentiering i marknaden. Sedan blev klimatkompensation en katalysator för det egna hållbarhetsarbetet. När satsningen mottogs väl var det också lättare att fatta beslut om ytterligare hållbarhetsinvesteringar.

 

– Arvid Nordquist har funnits i över 130 år. När vi gör något så ser vi långsiktigt. I dag är klimatkompensationen en del av de värden som vårt varumärke levererar, en tillgång för oss och våra kunder, säger Erica Bertilsson, Hållbarhets- & Kommunikationsdirektör på Arvid Nordquist.

 

 

Arvid klimatkompenserar bland annat i ett projekt i Nicaragua.

Inget svårt beslut

Erica Bertilsson konstaterar att många trädplanteringsprojekt genomförs i kaffeodlande länder som Arvid Nordquist redan har en relation till och regelbundet besöker. Hon betonar att klimatkompensation och att minska sitt klimatfotavtryck i allra högsta grad är väsentligt om man arbetar med jordbruksprodukter.

 

– Vi är en del av dem som sätter press på ekosystemen samtidigt som vi är beroende av dem. Det är 25 miljoner kaffeodlare som påverkas av klimatförändringar världen över. För oss är det därför självklart att fokusera på Plan Vivos klimatkompensationsprojekt som både ger miljönytta och förbättrade levnadsvillkor. Det var inget svårt beslut, berättar Erica Bertilsson.

 

Hon menar att en viktig del i att Arvid Nordquist lyckats koppla hållbarhetsstrategin till affären är att de gjort den till en del av sin varumärkeskommunikation och samlat hela personalen så att de blev ambassadörer för klimatkompensationen.

 

– I dag är klimatkompensationen en del av de värden som vårt varumärke levererar, säger Arvid Nordquist marknadschef Erica Bertilsson.

Ida Åberg
ida.aberg@zeromission.se

Senaste nytt