Länsförsäkringar Norrbotten – Första svenska företaget som stöttar återbeskogning på Östtimor

May 27, 2021

I sex år har Länsförsäkringar Norrbotten räknat på sin klimatpåverkan i ZeroMissions plattform, och sedan ett par år tillbaka klimatkompenseras även alla utsläpp. I år har Länsförsäkringar Norrbotten valt att stötta det nya projektet Halo Verde, det första projektet av sitt slag på Östtimor att certifieras.

ZeroMission är den enda aktören som idag erbjuder krediter från projektet och Länsförsäkringar Norrbotten är det första företaget i Sverige att klimatkompensera här.

”Genom vårt årliga klimatbokslut vet vi vilka utsläpp vår verksamhet ger upphov till, och vissa kan vi helt enkelt inte komma ifrån. Även om vi jobbar med att minska vår klimatpåverkan behöver vi ta ansvar för utsläpp som sker. Att arbeta med utsläppsminskningar utesluter inte att vi klimatkompenserar, utan vi behöver göra både och, eftersom tiden är knapp och människor påverkas av klimatförändringar redan idag. Att investera i högkvalitativa projekt, likt Halo Verde, ser vi som en viktig pusselbit i att vara seriösa och ta klimatkrisen på allvar.”, säger Thomas Folkesson, Kommunikationschef på Länsförsäkringar Norrbotten.

Att arbeta med utsläppsminskningar utesluter inte att vi klimatkompenserar, utan vi behöver göra både och, eftersom tiden är knapp och människor påverkas av klimatförändringar redan idag.

Genom agroforestry-modellen, där grödor och lokala trädarter samplanteras, främjas kolinlagringen samtidigt som metoden ger rikligare skördar. Målet är att återbeskoga 322 hektar mark till 2029. Skog bidrar med många fler tjänster än endast kolbindning. Genom att återplantera avverkad skog minskar risken för jorderosion och förluster av öns biologiska mångfald. Och det är här som alternativa inkomstkällor är viktiga för att möjliggöra arbetet. Samtidigt arbetar projektet med att implementera alternativa källor till inkomst, med ett extra fokus på kvinnliga deltagare.

Om Plan Vivo

På den frivilliga klimatkompensationsmarknaden finns det flera olika standarder, alla med olika fokus. Plan Vivo är den enda standarden som sätter småbrukare och människor i fokus. Plan Vivo tillåter endast inhemska träd och grödor. Dessutom måste minst 60% av inkomsten från försäljningen av klimatkompensationskrediter gå direkt till småbrukarna som betalning för ekosystemtjänster, eller ”payments for ecosystem services”.  Läs gärna mer om Plan Vivo i ZeroMissions skrift ”Roten till det Goda”

Senaste nytt