Nick Brandt – klimatförändringarnas påverkan i tankeväckande bilder

December 8, 2022

Nick Brandt 1995 började fokusera på foto efter ett besök i Tanzania. På plats i Tanzania för att regissera filmklipp till videon för Michael Jacksons låt Earth Song fick han upp ögonen bl a för savannens djur. Sedan dess har Brandt etablerat sig som fotograf med ett flertal stora utställningar som visats runt jorden. I Sverige har han haft tre utställningar på Fotografiska i Stockholm, bl a On this earth a shadow falls.

 

I sina stora fotoprojektet har Brandt ofta valt att på olika sätt visa människans negativa inverkan på miljöer och naturliv. Han försöker visa på de akuta problem som vi skapat för både djur och människor och starta diskussionen för vi ska agera på klimatförändringar och kraftiga minskningen i biodiversitet.

 

The Day May Break är hans senaste stora pågående projektet där hans bilder hittills är från Kenya, Zimbabwe och Bolivia. Bilderna är indelade i kapitel, där kapitel två är från Bolivia och tagna under 2022. Det är foton på människor och djur i samma bilder, samtidigt – vackra men också med ett starkt visuellt budskap.

 

 

Nick Brandt har ett starkt engagemang för människa och natur och han är medgrundare till Big Life Foundation som bidrar till att bevaka och bevara djurlivet i ett 1,6 miljoner hektar stort område i Amboseli-Tsavo-Kilimanjaro i Östra Afrika. För Nick är det också givet att reducera den klimatpåverkan som han själv åsamkar, framförallt genom resorna. För det senaste delprojekt i Bolivia har Nick Brandt därför valt att, genom ZeroMission, finansiera ett återbeskogningsprojekt i en del av Amazonas regnskog i Bolivia. 

 

Projektet, som är certifierat av Plan Vivo, är designat för trädplantering enligt agroforestry-modellen på ca 5000 hektar. Marken ägs av ett stort antal småbrukare och i projektet deltar ca 2000 av dessa för att skapa långsiktigt hållbar beskogning samtidigt som det ges möjlighet för småbrukarna att få sidoinkomster från plantering av bl a citrus, kaffe och majs. Över 1000 hektar är dessutom naturskyddsområde där skogen ska bevaras. 

 

 

Projektet i Bolivia finns i vår projektportfölj, läs mer om det här.

Nick Brandt och hans olika fotoprojekt kan du läsa vidare om här.

Big Life Foundation kan du läsa mer om här.

 

Nick Brandts egna ord om bildsviten från Bolivia:

     “The people in the photos have all been badly affected by climate change – some displaced by cyclones and floods that destroyed their homes, others such as farmers displaced and impoverished by years-long severe droughts.
     The photographs were taken at several animal sanctuaries and conservancies. The animals are almost all rescues, victims of everything from the poaching of their parents, to habitat loss and wildlife trafficking.
     These animals can never be released back into the wild. As a result, they are habituated to humans, and so it was safe for strangers to be close to them, and photographed in the same frame at the same time.
     The fog is the unifying visual, symbolic of a natural world now rapidly fading from view. Created by fog machines on location, the fog is also an echo of the smoke from wildfires, intensified by climate change, devastating so much of the planet. 
     However, in spite of their loss, these people and animals are the survivors. And therein lies hope and possibility.”

Senaste nytt