Our Impacts – kraftfull plattform för klimatberäkningar

September 17, 2021

I början av september genomförde ZeroMission ett välbesökt seminarium där vi övergripande presenterade Our Impacts, vår plattform för klimatberäkningar. Anna Wenell och Filip Dessle från ZeroMission höll i presentationerna och vi gästades också av Leksands Knäckebröds marknadschef Annika Sund samt Areims Anna Broman. Modererade gjorde Johanna Grant.

Our Impacts är ett av marknadens mest användarvänliga programvaror för att göra klimatberäkningar. Det utgår från Greenhouse Gas Protocol och mäter utsläpp i scope 1, 2 och 3. Det är också en mycket kraftfull plattform som med över 50.000 geografiskt styrda emissionsfaktorer gör att användaren helt kan fokusera på själva datainsamlingen.

Annika Sundin, Leksands Knäckebröd:

Man får mycket hjälp av plattformen Our Impacts när det gäller inmatningen av data tack vare att det finns många beräkningar i bakgrunden av systemet. T ex behöver man för en resa bara skriva in namn på städer och så finns redan inlagt avstånd vilket ju underlättar mycket.

 

Sedan IPCC-rapporten släpptes har ett ännu större fokus hamnat på företags hållbarhetsambitioner. Annika Sundin utvecklar hur hon kopplar ihop detta på Leksands Knäckebröd:

Att ha alla beräkningar i ryggen skapar ännu mer engagemang bland medarbetare, alla har fått ta del av detta och inser att vi är en del av problematiken. Medarbetare är vanligtvis glada för att ledningen har lösningar på problemen – t ex att bilar byts ut för att kunna köras fossilfritt.

 

Annika Sundin

 

Leksands Knäckebröd har under lång tid försökt jobba med förbättringar, inte minst inom energieffektivisering.

 

Vi har jobbat länge med effektiviseringar av olika slag – redan på mitten av 50-talet började vi återvinna värme från våra ugnar! 2011 sattes målet att bli fossilfria i själva bageriet och det blev vi under 2013. Under 2019 gick vi vidare med att klimatberäkna hela bageriet vilket påverkade hela organisationen och gav ett mycket bra genomslag. Ambitionen har hela tiden varit att räkna på hela kedjan vilket givetvis är en utmaning. Samtidigt har vi sett ett stort positivt engagemang bland våra 15-20 leverantörer som märker att vi som beställare ställer krav och ifrågasätter olika saker.

 

Att samla in data från leverantörer har varit både enkelt och svårt – alla befinner sig i lite olika faser av sitt eget klimatarbete. Ibland får vi sitta och guida men på det stora hela går det bra. Vi har själva god koll på hur vi ska få fram våra egna data då vi varit ISO 14000 certifierade sedan 1997 – att ha gjort miljöredovisning tidigare är till stor hjälp.

 

Areim, ett fastighetsbolag med hela norden som arbetsområde har lite andra utmaningar när det gäller sitt klimatarbete.

 

Anna Broman:

Vi vet att bygg- och fastighetsbranschen står för en stor andel av klimatutsläppen. Centrala frågor för oss är energifrågan, och vad vi använder för byggmaterial. Det vi mäter har vi kontroll på och då vet vi också att vi kan påverka det. Vår övergripande strategi är att transformera klimatmässigt underpresterande fastigheter till att bli bättre.

 

När det gäller att räkna på scope 3 är vi precis i början på det arbetet men förra året startades ett projekt upp att räkna på hyresgästanpassningar vilket är den del i scope 3 där vi har störst påverkan. Men övergripande är det energianvändning och scope 2 där vår klimatpåverkan är störst. För oss var det lite av en överraskning från början men det hör ihop med att vi har en så stor volym av fastigheter och i relation till det blir ombyggnationer en ganska liten del av vår totala klimatpåverkan. Under ett år med stor mängd nyproduktion blir det dock en stor belastning i scope 3.

 

Anna Broman

 

Vi benchmarkar mellan våra olika fastigheter – ett enkelt sätt att jämföra liknande fastigheter och att hitta avvikelser som kan rättas till. I det fortsatta arbetet är ambitionen att ytterligare digitalisera dataflöden för att på så sätt underlätta all datainsamling. Genom Our Impacts identiferar vi enkelt vad vi behöver prioritera i vårt klimatarbete och använder rapporten för att sätta nya mål och göra aktivitetsplaner för nästkommande år.

 

När det gäller lärdomar och förhållningssätt som Annika och Anna gärna skickar med till den som står i begrepp att börja jobba med klimatberäkningar i Our Impacts är de överens – Börja nu! Börja nu men avgränsa arbetet och ta ett steg i taget för att sedan skala upp. Jobba därefter med ständiga förbättringar i organisationen. Och ej att förglömma – glöm inte att fira lite när ni har nått några delmål på vägen. Vem gillar inte tårta med jämna mellanrum!

Lär dig mer om hur ZeroMissions klimatberäkna med Our Impacts genom vårt seminarium här.

Senaste nytt