Yaeda-Eyasi Landscape REDD Project, Tanzania – Plan Vivo

November 14, 2019

I detta Plan Vivo-projekt, Yaeda-Eyasi Landscape REDD Project i Tanzania, bevaras skog i samarbete med två olikas stammar – Hadzastammen, ett jägare-och samlarfolk, och Datogastammen, ett pastoralsamhälle. Hadza-folket har sannolikt levt av och med naturen på samma plats i över 40 000 år.

“Reducing emissions from deforestation and forest degradation” (REDD) är ett FN initiativ genom UNFCCC som syftar till att bevara skog och stoppa avskogningen globalt. I Yaeda Valley, beläget i norra Tanzania, arbetar vi med Carbon Tanzania, en lokal NGO som utvecklat ett system för att förvalta och beskydda marker och den ovärderliga naturen.

 

Under de senaste 50 åren har Hadza- och Datogafolken förlorat mer än 90 procent av sitt land till utomstående stammar och samhällen som söker mark för bete och odling. Detta adresserar vårt projekt genom prestationsbaserade betalningar som bidrar till att främja stammarna och till att hålla skogarna intakta. Projektet är Plan Vivo-certifierat och finansierar så att de lokala stammarna kan underhålla, patrullera och bedriva ett hållbart skogsbruk. Hittills har över 30 000 hektar skog skyddats.

 

Senaste nytt