Trädet som växer, Mexiko – MAX

March 18, 2020

Scolel’te betyder ”trädet som växer” på mayaspråket tzeltal, och precis som namnet antyder bygger projektet på en modell som kombinerar trädplantering och odling för att få ett långsiktigt hållbart jordbruk och återplantera skog.

Projektet är det äldsta Plan Vivo-projektet som lade grund för Plan Vivo-standarden, och faktiskt det första projektet på frivilligmarknaden för klimatkompensation. MAX började klimatkompensera i projektet under 2019 vilket har lett till att  projektet har växt med över 30 småbrukarfamiljer och återbeskogat en yta motsvarande cirka 760 fotbollsplaner.

 

Genom att arbeta med lokala samhällen och småbrukare, som ofta har underutnyttjad mark, ges en möjlighet till snabb återhämtning av avskogade och förstörda områden. Idag deltar mer än 1460 småbrukande bönder i projektet över en yta på över 9000 hektar. Skogarna i regionerna Chiapas- och Oaxaca i södra Mexiko har utarmats som följd av skövling. Det är på grund av ett ökat behov av tillgång till timmer, betande djur och träkolsproduktion. Målet med klimatkompensations-projektet Scolel’te är bland annat att förhindra avskogning och att återbeskoga redan skövlade områden. I det ingår att utbilda småbrukare så att jord- och skogsbruket blir långsiktigt hållbart. Projektet är det allra första som certifierades av Plan Vivo.

 

I dagsläget 12872 småbrukare och 9 samhällsgrupper. Det gynnar i sin tur cirka 2450 familjer. I mars 2011 blev Scolel’Te erkänt av Initiativa Mexico Awards. Scolel’te valdes som en finalist, av hundratals. År 2013 fock AMBIO också den mexikanska National Forest Merit Award.

Communities: +20
Familjer: + 30

Arbetet med hållbart skogsjordbruk skapar också möjligheter för kapacitetsbyggande och kunskapsutbyte i de områden där Scolel’te verkar. Detta görs genom workshops med teman som hållbara odlingsmetoder och företagande. Under de senaste åren har också kvinnors deltagande ökat, vilket lett till att man skapat kvinnogrupper som bland annat arbetar med fröinsamling, plantskolor och svampproduktion. Idag finns 9 sådana kvinnogrupper.

Utbildning av nya tekniker i projektet.

Senaste nytt