Tjänster

Vi hjälper företag att ta ansvar för sina växthusgasutsläpp på olika sätt

Vi vet hur man bäst bygger sin klimatstrategi

Vårt generella arbetssätt för ett seriöst klimatarbete utgår från följande modell:

1: Förstudie

Därefter de årligt återkommande delarna -
2: Klimatberäkning och analys

3: Målsättning och reduktionsplan

4: Åtgärdsanalys

5: Uppföljning

En bra klimatstrategi skräddarsys av oss genom att vi plockar ur vår verktygslåda av tjänster och produkter för att den ska passa dig som kund bäst. Behovet ser olika ut hos olika företag beroende på verksamhet och hur långt man har kommit i sitt klimatarbete.

ZeroMission klimatstrategi metod

MAX – tasty burgers with climate responsibility

Läs mer

Gör skillnad

För att nå 1,5-gradersmålet behöver vi både minska växthusgasutsläpp och samtidigt ta upp den koldioxid vi redan släppt ut.

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.