CERO-analys

Få koll på kostnader och utsläpp kopplade till tjänste- och pendlingsresor

Reskostnader och utsläpp hänger ihop. En CERO-analys syftar till att identifiera de lägst hängande frukterna med störst ekonomisk- och klimatmässig besparingspotential, med förbättrad arbetsmiljö som potentiell bonus. CERO (Climate and Economic Research in Organizations) är en samarbetspartner till ZeroMission.

CERO-analysen vilar på en vetenskaplig grund genom en doktorsavhandling på KTH. Modellen, som passar både medelstora och stora företag, har hittills implementerats av över 100 organisationer.

Minska utsläpp och kostnader från resor i tjänsten

1

Analys

Vi gör en resvaneundersökning och tar fram ett smörgåsbord av olika förbättringsåtgärder.

2

Workshop

Tillsammans sätter vi mål för att hjälpa er minska utsläppen inom er organisation.

3

Benchmarking

Kunskapsöverföring är viktigt. Därför är benchmarking en central del av CERO-processen.

4

Action plan

Efter implementering följs målen upp och vi utvärderar resultaten.

Försvarshögskolans resa med CERO

Försvarshögskolan inledde CERO-processen under 2019 för att mäta och minska klimatutsläppen från alla anställdas tjänste- och pendlingsresor. Klimatberäkningsverktyget Our Impacts användes för att samla in data och beräkna utsläppen. Efter genomförd CERO-analys och workshop har Försvarshögskolan nu verktygen för att på ett kostnadseffektivt sätt adressera sina utsläpp från resor.

”Jag är väldigt nöjd med stödet vi fått under hela CERO-processen – från datainsamling till ett gediget beslutsunderlag som är väl förankrat i organisationen”, säger Lena Söderlundh, Miljöcontroller på Försvarshögskolan.

Vill du lära dig mer om CERO? Besök vår seminarieserie.

Försvarshögskolan logo, CERO

Andra tjänster

För att nå 1,5-gradersmålet behöver vi både minska växthusgasutsläpp och samtidigt ta upp den koldioxid vi redan släppt ut. Det första steget är att mäta utsläppen!

Är du nyfiken på hur CERO kan användas i er klimatstrategi?

Kontakta oss för att få mer information om analysen och hur ni kan börja minska utsläpp och kostnader från resor i tjänsten redan idag.

Senaste nytt

Anmäl dig till vår nyhetsbrev här.