Science-Based Targets - for Nature

Vi hjälper företag att sätta vetenskapsbaserade mål för deras påverkan på naturen

ZeroMission stödjer SBT Networks mål för en rättvis och hållbar framtid och är därför glada över att vara med i SBTN:s program för företagssamarbete och rekommendationer. Detta betyder att ZeroMission är en rekommenderad tjänsteleverantör för företag som vill sätta SBT mål för naturen (SBTn) och vill få kvalificerat stöd i sin målsättningsresa. ZeroMissions klimatstrateger vägleder er genom hela SBTn-processen, från kartläggning av påverkan till målvalidering. Vi erbjuder även utbildning, rådgivning och stöd kring den senaste utvecklingen inom SBT for Nature.

ZeroMission-biodiversity page-butterfly image

Science Based Targets for nature (SBTn) inkluderar ett omfattande ramverk som är utformat för att hjälpa företag att bedöma och prioritera dess miljöpåverkan, med specifikt fokus på biologisk mångfald, hav, sötvatten och land. Den första utgåvan av metodiken tillhandahåller tekniska metoder, vägledning och verktyg som är avsedda att minska företags negativa påverkan på naturen och öka positiva utfall för natur och människor.


För effektiv målsättning följer vi SBT Networks femstegsprocess som inkluderar att bedöma företagets väsentliga miljöpåverkan, prioritera viktiga åtgärdsområden, mäta och sätta specifika mål, vidta konkreta åtgärder för att minska påverkan, och slutligen följa upp och rapportera framstegen.


Intresserad av att veta mer? Kontakta vår klimatstrateg Rounak som du hittar genom att trycka på knappen här bredvid.

För att läsa vidare om SBT Network klicka på knappen.

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.