Klimatkompensera

Klimatkompensation gör det möjligt att ta direkt ansvar för de utsläpp som är svåra att komma åt, samtidigt som arbetet pågår att minska klimatpåverkan. Vi hjälper er att hitta projekt runt om i världen som gör nytta för såväl klimatet och miljön som människorna som lever där. Det kan handla om framställning av förnybar energi, energieffektivisering, trädplantering eller skogsbevarande projekt. Vi arbetar uteslutande med projekt som drivs av lokala samarbetspartners och som bidrar till hållbarhet ur alla dimensioner.

Klimatkompensation blev startskottet för fler miljösatsningar.

Läs mer

Klimatkompensera nu

Här kan du klimatkompensera online

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.