Klimatkompensation

Läs mer om hur ni kan klimatkompensera här.

Klimatkompensation gör det möjligt att ta direkt ansvar för de utsläpp som är svåra att komma åt, samtidigt som arbetet pågår att minska klimatpåverkan. Vi hjälper er att hitta projekt runt om i världen som gör nytta för såväl klimatet och miljön som människorna som lever där. Det kan handla om framställning av förnybar energi, energieffektivisering, trädplantering eller skogsbevarande projekt. Vi arbetar uteslutande med projekt som drivs av lokala samarbetspartners och som bidrar till hållbarhet ur alla dimensioner.

Så väljer vi projekt

Vår vision är att åstadkomma planetnytta, vilket även guidar oss i val av klimatkompensationsprojekt. Sedan starten har vi strävat efter att erbjuda våra kunder småskaliga holistiska projekt med lokal förankring och som förutom klimatnytta ger stora miljömässiga och sociala mervärden lokalt. Av den anledningen erbjuder vi klimatkompensation enligt följande kriterier:

1

Projekten ska vara väl förankrade bland lokala aktörer och projektdeltagare.

2

Projekten ska ha hög grad av additionalitet, dvs. att pengarna verkligen gör skillnad.

3

Projekten ska ha en verifierad och långsiktig klimatnytta.

4

Projekten ska tydligt bidra till social hållbarhet, t.ex. genom att skapa nya arbetstillfällen och sprida ny kunskap.

Olika standarder

Vi arbetar med standarden Plan Vivo för träd- och skogsprojekt, Fairtrade Climate Standard och Gold Standard för projekt med inriktning på förnybar energi. Vi har valt dessa standarder för att de innehåller tydliga krav på social och ekologisk hållbarhet. Standarderna är viktiga, men desto viktigare är det att lära känna det specifika projektet. Därför gör vi en utvärdering och leverantörsbedömning av varje nytt projekt i enlighet med våra kriterier, följt av kontinuerliga uppföljningar och stundvisa projektbesök.

Plan Vivo

Projekten för trädplantering och bevarande av skog som vi arbetar med är certifierade av Plan Vivo-standarden, en internationellt vedertagen standard för klimatkompensation. Plan Vivo bygger på ett ambitiöst system för granskning, verifikation och kontroll av projekten i flera led.

Standarden Plan Vivo innehåller regler kring uppföljning vad gäller kolbindning och utsläppsminskning, och säkerställer samtidigt en socialt och ekologiskt hållbar utveckling för småbrukare och miljö. Validering och certifiering utförs i samarbete med oberoende kontrollinstitut, som Rainforest Alliance, och projekten revideras regelbundet. Plan Vivo-projekt återfinns på många håll i världen och standarden stöds av många miljö- och intresseorganisationer.

Klimatkompensera här

Här kan du klimatkompensera online.

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.