Klimatkompensation

Vi erbjuder verifierade och certifierade klimatkrediter av hög kvalitet för dig som vill klimatkompensera

Klimatkompensation gör det möjligt att ta direkt ansvar för de utsläpp som är svåra att komma åt, samtidigt som arbetet pågår att minska klimatpåverkan. Vi hjälper er att hitta projekt runt om i världen som gör nytta för såväl klimatet och miljön som människorna som lever där. I vår portfölj har vi ett 30-tal certifierade klimatkompensationsprojekt.

Standarder

Vi arbetar med standarden Plan Vivo för träd- och skogsprojekt, Fairtrade Climate Standard och Gold Standard för projekt med inriktning på minskad energiförbrukning. Vi har valt dessa standarder för att de innehåller tydliga krav på social och ekologisk hållbarhet.

Standarderna är viktiga, men desto viktigare är det att lära känna det specifika projektet. Därför gör vi en utvärdering och leverantörsbedömning av varje nytt projekt i enlighet med våra kriterier, följt av kontinuerliga uppföljningar och projektbesök. Under 2023 besöker vi t ex projekt i Östra Afrika och i Centralamerika.

Så väljer vi projekt

1

Lokal förankring

Projekten ska vara väl förankrade bland lokala aktörer och projektdeltagare.

2

Additionalitet

Projekten ska ha hög grad av additionalitet, dvs. att pengarna verkligen gör skillnad.

3

Verifiering

Projekten ska ha en verifierad och långsiktig klimatnytta.

4

Hållbar utveckling

Projekten ska tydligt bidra till social hållbarhet, t.ex. genom att skapa nya arbetstillfällen och sprida ny kunskap.

Klimatkompensation som start för fler miljösatsningar

Läs mer

Andra tjänster

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.