Klimatkompensation

Vi erbjuder verifierade och certifierade klimatkrediter av hög kvalitet för dig som vill klimatkompensera

Klimatkompensation gör det möjligt att ta direkt ansvar för de utsläpp som är svåra att komma åt, samtidigt som arbetet pågår att minska klimatpåverkan. Vi hjälper er att hitta klimatkompensationsprojekt runt om i världen som gör nytta för såväl klimatet och miljön som människorna som lever där. Vi har cirka 30 certifierade projekt i vår portfölj som företag kan välja att finansiera.

Så väljer vi projekt

1

Lokal förankring

Projekten ska vara väl förankrade bland lokala aktörer och projektdeltagare.

2

Additionalitet

De ska ha hög grad av additionalitet, dvs. att pengarna verkligen gör skillnad.

3

Verifiering

De ska ha en verifierad och långsiktig klimatnytta.

4

Hållbar utveckling

Projekten ska tydligt bidra till social hållbarhet, t.ex. genom att skapa nya arbetstillfällen och sprida ny kunskap.

Klimatkompensation som start för fler miljösatsningar

Läs mer

Standarder

Vi arbetar med standarden Plan Vivo för träd- och skogsprojekt, Fairtrade Climate Standard och Gold Standard för projekt med inriktning på minskad energiförbrukning. Vi har valt dessa standarder för att de innehåller tydliga krav på social och ekologisk hållbarhet.

Standarderna är viktiga, men desto viktigare är det att lära känna det specifika projektet. Därför gör vi en utvärdering och leverantörsbedömning av varje nytt projekt i enlighet med våra kriterier, följt av kontinuerliga uppföljningar och projektbesök.

ZeroMission-klimatkompensation-Plan Vivo

Våra senaste projektbesök!

Andra tjänster

Beräkna – minska – binda: För att begränsa den globala uppvärmningen är vetenskapen tydlig med att vi både måste minska växthusgasutsläppen och samtidigt ta upp den koldioxid vi redan släppt ut.

Vill du klimatkompensera?

För förhindra att den globala uppvärmningen når en farlig nivå med accelererande klimaförändringar måste vi både minska växthusgasutsläpp och samtidigt ta upp den koldioxid vi redan släppt ut. Kontakta oss för att få mer information on våra portfolio. Våra experter är redo att sätta relevanta klimatmål för ert företag och hjälpa med ytterligare vägledning om klimatkompensation.

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.