Science Based Targets

Vi hjälper er med tidplan, beräkning och att sätta vetenskapligt grundande klimatmål.

Vi hjälper er att kartlägga era utsläpp i hela värdekedjan enligt Greenhouse Gas Protocol. Det ligger till grund för att sätta vetenskapligt grundade klimatmål i linje med de globala utsläppsminskningar som krävs för att hålla temperaturen under 1,5 grader. Utöver att påskynda utsläppsminskningar skapar långsiktiga klimatmål värde för företag genom att driva innovation, öka lönsamheten och stå väl rustade inför framtida miljölagstiftningar.

Dessutom kan vi hjälpa er att ansöka till Science Based Targets Initiative. Det är ett initiativ som är uppbyggt kring målsättning i linje med 1,5-graders målet. Initiativet är ett samarbete mellan CDP, UN Global Compact, WRI och WWF. Mer än 900 företag har anmält sig till initiativet och över 500 företag har fått sina mål godkända.


1

Steg 1

Mät alla utsläpp i Scope 1, 2 och 3

2

Steg 2

Sätt relevanta klimatmål i linje med vetenskapen.

3

Steg 3

Möjlighet att ansöka och validera mål hos Science Based Target Initiative.

4

Steg 4

Följ upp reduktionsmålen och kommunicera

Med tydliga klimatmål tar Diab ledarskap för en hel bransch

Läs mer

Andra tjänster

Beräkna – minska – binda: För att nå 1,5-gradersmålet behöver vi både minska växthusgasutsläpp och samtidigt ta upp den koldioxid vi redan släppt ut.

Gör skillnad!

För att nå tvågradersmålet behöver vi både minska växthusgasutsläpp och samtidigt ta upp den koldioxid vi redan släppt ut.

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.