Klimatbokslut med ZeroMission

Letar du efter en ny hållbarhetsstrategi som kan driva ditt företag mot en mer hållbar framtid? Strukturera arbetet och spara tid med den webbaserade plattform EcoOnline ESG Platform. ZeroMission jobbar med alla typer av bolag och organisationer i en mångfald av branscher. Genom att göra klimatberäkningarna i EcoOnline ESG Platform genereras på ett enkelt sätt ett klimatbokslut med hög kvalitet. Plattformen är i grunden byggd för att kunna verifieras av tredje part och är helt förberedd för kraven i det nya Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD-direktivet).

EcoOnline ESG Platform - kvalitet i flera led

Plattformen gör det lätt att få en överblick av organisationen, skräddarsy strukturen, arbeta systematiskt och göra förändringar över tid i takt med att er organisation utvecklas. En klimatberäkning är aldrig bättre än de utsläppsfaktorer den baseras på. Denna plattform är en av marknadens största och mest uppdaterade databaser, vilket gör den till ett kraftfullt verktyg för ditt företags klimatbokslut.

1

Kvalitet

Klimatexperter och analytiker säkerställer emissionsfaktorernas kvalitet. ZeroMissions klimatstrateger säkerställer att ni räknar på rätt saker och enligt rätt standard

2

Transparens

Plattformen ger full transparens kring data, emissionsfaktorer, antaganden och extrapoleringar, rapporter med fullständiga källhänvisningar, bifogade underlag och kommentarer

3

Rapportunderlag

Rapporter och utdrag är byggda i enlighet med de största standarderna för klimatrapportering (ISO, Greenhouse Gas protocol, CDP, m.fl)

4

Granskning

Externa revisorer granskar återkommande databaser och systemets funktionalitet

Tid- och platsspecifika beräkningar

Med plattformen har ni tillgång till över 125 000 emissionsfaktorer som spänner över hela världen. Plattformen väljer automatiskt rätt emissionsfaktor baserat på geografi och tidpunkt. Som användare kan ni fokusera på att samla in rätt siffror och låta plattformen sköta beräkningarna. Förutom emissionsfaktorer finns även över 50 000 konverteringsfaktorer som gör det lätt att rapportera i den enhet ni föredrar. Kilo, ton, eller pounds - vilket passar ert företag?

Plattformen tillåter fler datalämnare och har fem behörighetsnivåer för att enkelt fördela ansvar och tillgång. Det går enkelt att bifoga filer, skriva in kommentarer eller förklara uppskattningar direkt i plattformen. Det går också att ladda upp stora mängder data via excel eller API:er. Plattformen är i grunden byggd för att kunna verifieras av tredje part.

Datalämning - ZeroMissions plattformen

Ensam är inte stark

ZeroMission stöttar er genom hela processen med ert klimatbokslut. Vårt team granskar underlag och finns som stöd vid datalämning. Vi hjälper er hitta rätt scope, ser till att väsentliga data kommer med, och kvalitetsgranskar det färdiga resultatet.

Andra tjänster

För att nå 1,5-gradersmålet behöver vi både minska växthusgasutsläpp och samtidigt ta upp den koldioxid vi redan släppt ut. Det första steget är att mäta utsläppen!

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.