CERO

Få koll på kostnader och utsläpp kopplade till tjänste- och pendlingsresor.

Reskostnader och utsläpp hänger ihop. Analysen syftar till att identifiera de lägst hängande frukterna först, med störst ekonomisk besparingspotential. Efter att målet är definierat inleds arbetet med en kartläggning av utsläpp och kostnader från organisationens tjänsteresor och arbetspendling i dagsläget. Statistisk modellering och cost-benefit analyser ligger till grund för att ta fram beslutsunderlaget.

Minska utsläpp och kostnader från resor i tjänsten

1

Analys

Vi gör en resvaneundersökning och tar fram ett smörgåsbord av olika förbättringsåtgärder.

2

Workshop

Tillsammans sätter vi mål för att hjälpa er minska utsläppen inom er organisation.

3

Benchmarking

Kunskapsöverföring är viktigt. Därför är benchmarking en central del av CERO-processen.

4

Action plan

Efter implementering följs målen upp och vi utvärderar resultaten.

Gör skillnad!

För att nå 1,5-gradersmålet behöver vi både minska växthusgasutsläpp och samtidigt ta upp den koldioxid vi redan släppt ut.

Senaste nytt

Anmäl dig till vår nyhetsbrev här.