Klimatworkshop

Reducera egna utsläpp genom att sätta en konkret åtgärdsplan

Workshop med ZeroMission

Genom vårt koncept klimatworkshop får ert företag möjlighet att utforska effektiva strategier och verktyg för att ta konkreta steg emot att minska er klimatpåverkan.

Tillsammans med våra klimatstrateger kommer ni att få insikter, praktiska råd och lösningar för er resa mot minskade utsläpp.

Intresserad av att veta mer? Vi står till ert förfogande för att ge mer detaljerad information och har möjlighet att anpassa workshopen efter era specifika behov och mål.

Steg för steg

1

Introduktion och kartläggning

Introduktion till klimatutmaningar och möjligheter till utsläppsminskande åtgärder, kartläggning av utsläpp.

2

Strategi och åtgärdsplanering

Vi utvecklar en strategi för att minska era utsläpp och sätter en åtgärdsplan för er organisation.

3

Implementering och mätning

Vi Implementerar åtgärdsplanerna inom er organisation och sätter plan för mätning.

Kontakta oss!

Hör av dig till Ida så berättar hon mer.

Andra tjänster

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.