Klimatworkshop

Reducera egna utsläpp genom att sätta en konkret åtgärdsplan

Workshop med ZeroMission

Förutom ZeroMissions kompetens inom klimatberäkningar och redovisning står våra experter redo att vägleda ditt företag på en transformativ resa mot minskad klimatpåverkan genom insiktsfulla klimatworkshops.

På ZeroMission förstår vi att varje företag är unikt, och vi åtar oss att anpassa våra workshops för att möta era specifika behov. Oavsett om ni är en startup eller ett internationellt bolag är konceptet utformat för att leverera effektiva strategier som passar just er organisation.

Tillsammans med våra experter från klimatberäkning-, klimatstrategi-, och klimatkompensationsteamen kommer ni att få insikter, praktisk rådgivning och lösningar för er resa mot minskade utsläpp.

Vårt bredare utbud inkluderar även workshops inom klimatanpassning/ adaption, där ni kan utforska och implementera anpassningsåtgärder för att möta de utmaningar som klimatförändringarna medför. Ta steget mot en mer hållbar framtid med ZeroMission!

ZeroMission-klimatworkshop-ERIK klimatstrateg bild

Steg för steg strategi

1

Introduktion och kartläggning

Introduktion till klimatutmaningar och möjligheter till utsläppsminskande åtgärder, kartläggning av utsläpp.

2

Strategi och åtgärdsplanering

Vi utvecklar en strategi för att minska era koldioxidutsläpp och sätter upp en åtgärdsplan för er organisation.

3

Implementering och mätning

Vi Implementerar åtgärdsplanerna inom er organisation och sätter plan för mätning.

4

Optimering och Förbättring

Efter implementeringen analyserar vi resultatet, identifierar möjligheter till förbättring och optimerar insatserna för att säkerställa långsiktig framgång och minimerad klimatpåverkan.

Intresserad av klimatworkshopen?

Kontakta oss gärna! Vårt duktiga team står till ditt förfogande, redo att diskutera möjligheterna och anpassa vår workshop för att garantera att den blir en integrerad del av ert företags klimatstrategi.

Andra tjänster

För att nå 1,5-gradersmålet behöver vi både minska växthusgasutsläpp och samtidigt ta upp den koldioxid vi redan släppt ut. Ta ansvar för era växthusgasutsläpp genom effektiva klimatstrategier med hjälp av ZeroMission idag!

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.