Science-Based Targets - for Climate

Vi hjälper företag att sätta klimatmål och strategier för att framgångsrikt rapportera mot SBTi (Science-Based Targets initiativet)

Science-Based Targets Initiativet (SBTi) är ett initiativ som är uppbyggt kring målsättning i linje med 1,5-graders målet. Initiativet är ett samarbete mellan CDP, UN Global Compact, WRI och WWF. Ett stort antal företag har numera anmält sig till, och fått sina klimatmål godkända enligt initiativet.

Vi hjälper er att kartlägga era utsläpp i hela värdekedjan enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG Protokolet). Det ligger till grund för att sätta vetenskapligt grundade klimatmål i linje med de globala utsläppsminskningar som krävs för att hålla temperaturen under 1,5 grader. Utöver att påskynda utsläppsminskningar skapar långsiktiga klimatmål värde för företag genom att driva innovation, öka lönsamheten och stå väl rustade inför framtida miljölagstiftningar.

På ZeroMission förordar vi också det som SBTi benämner Beyond Value Chain Mitigation, BVCM, dvs att ta ansvar för sina utsläpp genom att finansiera klimatprojekt utanför sin egen värdekedja. För det ändamålet erbjuder vi krediter i projekt som minskar, förhindrar eller binder in CO2, främst genom skogsprojekt.

Ta det första steget mot Science-Based Targets initiativet och en mer hållbar framtid idag.
1

Steg 1

Mät alla utsläpp i Scope 1, 2 och 3

2

Steg 2

Sätt relevanta klimatmål i linje med vetenskapen.

3

Steg 3

Möjlighet att ansöka och validera mål hos Science Based Target Initiative.

4

Steg 4

Följ upp reduktionsmålen och kommunicera

Med tydliga klimatmål tar Diab ledarskap för en hel bransch

Läs mer

Andra tjänster

Beräkna – minska – binda: för att begränsa klimatförändringarna behöver vi både minska växthusgasutsläpp och samtidigt ta upp den koldioxid vi redan släppt ut.

Vi hjälper er med Science-Based Targets!

Kontakta oss för att få mer information om processen för Science Based Targets initiativet. Våra klimatstrateger hjälper er att sätta relevanta klimatmål för ert företag och hjälpa med ytterligare vägledning om SBTi.

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.