Klimatberäkningar

Ett första steg till att minska utsläppen är att få koll på ert klimatfotavtryck. Läs här om hur vi går till väga.

Så går det till att klimatberäkna

1

Mät och analysera

Få koll på ert klimatfotavtryck! Vi hjälper till att mäta och analysera klimatutsläpp från er verksamhet enligt Greenhouse Gas Protocol, och sammanställer underlag för hållbarhetsredovisning.

2

Förslag på åtgärder

Vårt eget webbaserade verktyg Our Impacts ger en tydlig och detaljerad kalkyl som ligger till grund för att ta fram konkreta åtgärder för hur ni kan arbeta för att minska utsläppen

Gör skillnad!

För att nå 1,5-gradersmålet behöver vi både minska växthusgasutsläpp och samtidigt ta upp den koldioxid vi redan släppt ut.

Senaste nytt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.